cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider
 

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да 17. и 18. децембра 2011. године учествујете на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 553/2011), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Више о овом акредитованом програму можете прочитати овде.

teacher-class-children-300a-091610

 


 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

 

I дан

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у разредној настави? Методички приступ употребе мултимедије.
 • Анализа наставних садржаја погодних за реализацију помоћу мултимедије.
 • Концепти, приказ и анализа образовних софтвера. Образовни софтвер у настави.
 • Прикупљање и обрада материјала
 • Где и како пронаћи и преузети мултимедијалне образовне садржаје? Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја (текст, слика, анимација, видео, презентација). Приказ појединих wеб локација.
 • Обрада слике, Digitalni fotoaparat, Picture Manager, Sound Recorder

II Дан

 • Windows Movie Maker, приказ и једноставна обрада
 • Microsoft Power Point, израда мултимедијалних презентација за наставу
 • Рад у групама израда пројекта, анализа и дускусија
 • Презентација пројеката по групама, попуњавање анкете о одржаном семинару

Реализатори: Проф. Јасмина Пастоњицки и Јован Сандић

Реализација програма: 20 часовa - два дана по 10 часова.


Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.
Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе.

Број полазника је ограничен.
teacher_writing_on_a_blackboard 

Позивамо Вас на семинар „Васпитач и чаролија мултимедије у васпитно образовном раду“ (10 сати стручног усавршавања по акредитованом програму бр.761).

Семинар ће се одржати у Новом Саду 17. априла, са почетком у 8.45 часова у амфитеатру "Више струковне школе за васпитаче", Петра Драпшина бр.1.

Котизација за семинар износи 1.500,00 динара (могућност плаћања у две месечне рате) и уплаћује се на жиро рачун Центра за развој и примену науке технологије и информатике 160-18936-13, Banca Intesa. Пријаве су обавезне и примају се на тел/факс 021/442-352.


Семинар је замишљен као приказ:

 • могућности примене различитих рачунарских програма који се могу користити у васпитно образовном раду васпитача,
 • практичних примера, њихове примене и
 • богатства електронских ресурса за васпитаче.


ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА

Васпитач и чаролија мултимедија у васпитно образовном раду


МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ МУЛТИТМЕДИЈЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Зашто нам је рачунар важан? Осмишљавање и примена електронских материјала у раду са децом. Карактеристике доброг софвера за децу. Истраживање ставова васпитача о информационој технологији у предшколству. 

 МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА PHOTO STORY

Како направити филм од мноштва слика. На који начин контролисати зумирање слике, убацити музику и говор у свој филм.... Приказ практичних примера употребе овог програма у васпитно образовном раду васпитача. Дискусија.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА POWER POINT (I)

Како направити фото галерију у овом програму. На који начин извршити једноставну обраду слика. Како применити различите ефекте...Приказ различитих електронских књига које се могу користити у раду са децом. Дискусија.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА POWER POINT (II)

Карактеристика е-књига. Како различите елементе повезати линком и како додати звучни ефекат... Примери електронских књига које се могу користити у раду са децом.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КЊИГА И ПРОГРАМА:

Маја Енис, издавачка кућа Еnco Book: презентација књиге “Путовање кроз свет компјутера’’ , аутора Биљане Калафатић.

Презентација књиге: “Дете и рачунар у породици и дечијем вртићу’’, аутора Наташе Анђелковић.

РЕСУРСИ СА ИНТЕРНЕТА.

Како доћи до одговарајућих фотографија или филма са интернета . Направити свој блог на интернету, поставити документ. Приказ разноврсних сајтова намењених деци и васпитачима.

РАЗЛИЧИТИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И ВАСПИТАЧЕ

Програми за  обраду и презентацију слика, програми за обраду звука. Програми који подстичу кретивно стварање деце и васпитача. Приказ могућности различитих програма.

ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ.

Дискусија.   Попуњавање   упитника   и      листа.   Пријаве   заинтересованих   за   наставак   семинара   и проширивања знања кроз и е-радионице са васпитачима.

Свака од осам целина семинара траје 50 минута Између сваке целине су паузе од 10 минута Након четврте целине предвиђена је пауза за ручак у трајању од 60 минута У паузама из међу целина васпитачи ће имати прилику да испробају могућности различитих програма на рачунарима

ГОСТИ СЕМИНАРА

 • Катарина Милановић - Microsoft, Креaтивна школа
 • Биљана Грујић- Kликни безбедно на интернету
 • Весна Радуловић - Министарство просвете, просветни саветник
 • др Слободан Попов - ЦНТИ - Доживотно учење

За сва остала питања обратите се ауторима, координаторима и водитељима семинара:

Биљана Калафатић, Нови Сад,Тел:063/8-66-33-78, е-mail: 

Наташа Анђелковић, Београд,Тел: 064/841-43-10, е-mail: 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике,Нови Сад

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 25.априла 2010. године на једнодневном семинару за стру­­чно усавршавање учитеља и професора по акредитованом програму Медији у настави (бр. 104/2009).Обавезан. Семинар ће се одржати у ра­чу­на­рској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад,са почетком у 09:00 часова.

МОДУЛ Анимација у настави – I Део (8 часова)

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света, ови квалитети су недовољно искоришћени у традиционалној настави. Савремени медији омогућавају лако манипулисање овим изразом па тако веома сложене наставне јединице претварају у много једноставније и занимљивије. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

Програм семинара

 • Програми за 2Д ... Сличности и разлике... Демонстрација готових анимација. Покретање програма, изглед екрана: главни мени, алатке, радна површина, временска линија.  Појам мовие, сцене, фрејмова, временске линија, алата, ефекта, догађаја и акције. Подешавање радне површине: величине и боје.
 • Цртање облика и учитавање готових слика. Подешавање анимације (акције): врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања. Брисање акције. Алатка мове. Алатка за трансформацију облика. Рад са текстом. Креирање групе објеката. Сакривање објеката. Подешавање облика: врсте, величине и боје објекта. Акције над објектом. Копирање, исецање, пренос и брисање објекта/сцене.
 • Учитавање звука и имплентација у програму. Прегледање анимације. Снимање анимације и експортовање у SWF, HTML i AVI формат.
 • Рад на пројекту. Идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д  анимацијом. Извођење пројекта у целости. Демонстрација и анализа.
Реализатор: Златко Тешан и Корнелија  Фољан.
Потребно предзнање: Основе коришћења рачунара.
Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова.  .

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Савеза информатичара Војводине, 160-53893-96, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

број полазника цена I дела семинара у динарима
1 2.300,00
2 2.200,00
3 2.100,00
4 2.000,00
5-8 1.900,00
9 до 12 1.800,00
12 до 15 1.700,00

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе до петка 23.04.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е – маил школе

 Број учесника у групи је ограничен.

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике,Нови Сад

 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 23. маја 2010. године на једнодневном семинару за стру­­чно усавршавање учитеља и професора по акредитованом програму Медији у настави (бр. 104/2009).Обавезан. Семинар ће се одржати у ра­чу­на­рској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад,са почетком у 09:00 часова.

МОДУЛ Анимација у настави – I Део (8 часова)

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света, ови квалитети су недовољно искоришћени у традиционалној настави. Савремени медији омогућавају лако манипулисање овим изразом па тако веома сложене наставне јединице претварају у много једноставније и занимљивије. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

Програм семинара

 • Програми за 2Д ... Сличности и разлике... Демонстрација готових анимација. Покретање програма, изглед екрана: главни мени, алатке, радна површина, временска линија.  Појам мовие, сцене, фрејмова, временске линија, алата, ефекта, догађаја и акције. Подешавање радне површине: величине и боје.
 • Цртање облика и учитавање готових слика. Подешавање анимације (акције): врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања. Брисање акције. Алатка мове. Алатка за трансформацију облика. Рад са текстом. Креирање групе објеката. Сакривање објеката. Подешавање облика: врсте, величине и боје објекта. Акције над објектом. Копирање, исецање, пренос и брисање објекта/сцене.
 • Учитавање звука и имплентација у програму. Прегледање анимације. Снимање анимације и експортовање у SWF, HTML i AVI формат.
 • Рад на пројекту. Идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д  анимацијом. Извођење пројекта у целости. Демонстрација и анализа.

Реализатор: Златко Тешан и Корнелија  Фољан.Потребно предзнање: Основе коришћења рачунара.Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова.  .

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Савеза информатичара Војводине, 160-53893-96, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

број полазника цена I дела семинара у динарима
1 2.300,00
2 2.200,00
3 2.100,00
4 2.000,00
5-8 1.900,00
9 до 12 1.800,00
12 до 15 1.700,00

 

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе до петка 23.04.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е – маил школе

 Број учесника у групи је ограничен.

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 05. јуна 2010. године на једнодневном семинару за стру­­чно усавршавање учитеља и професора по акредитованом програму Медији у настави (бр. 104/2009).Обавезан. Семинар ће се одржати у ра­чу­на­рској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад,са почетком у 09:00 часова.

МОДУЛ Анимација у настави – I Део (8 часова)

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света, ови квалитети су недовољно искоришћени у традиционалној настави. Савремени медији омогућавају лако манипулисање овим изразом па тако веома сложене наставне јединице претварају у много једноставније и занимљивије. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

Програм семинара

 • Програми за 2Д ... Сличности и разлике... Демонстрација готових анимација. Покретање програма, изглед екрана: главни мени, алатке, радна површина, временска линија.  Појам мовие, сцене, фрејмова, временске линија, алата, ефекта, догађаја и акције. Подешавање радне површине: величине и боје.
 • Цртање облика и учитавање готових слика. Подешавање анимације (акције): врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања. Брисање акције. Алатка мове. Алатка за трансформацију облика. Рад са текстом. Креирање групе објеката. Сакривање објеката. Подешавање облика: врсте, величине и боје објекта. Акције над објектом. Копирање, исецање, пренос и брисање објекта/сцене.
 • Учитавање звука и имплентација у програму. Прегледање анимације. Снимање анимације и експортовање у SWF, HTML i AVI формат.
 • Рад на пројекту. Идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д  анимацијом. Извођење пројекта у целости. Демонстрација и анализа.

Реализатор: Златко Тешан и Корнелија  Фољан.Потребно предзнање: Основе коришћења рачунара.Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова.  .

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Савеза информатичара Војводине, 160-53893-96, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

број полазника цена I дела семинара у динарима
1 2.300,00
2 2.200,00
3 2.100,00
4 2.000,00
5-8 1.900,00
9 до 12 1.800,00
13 до 15 1.700,00

 

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе до петка 04.05.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е – маил школе

 Број учесника у групи је ограничен.

 

Login Form