cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

УЧИТЕЉУ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 25.09.2010. године на једнодневном семинару за стручно усавршавање учитеља по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 093/2010), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара (II део):

1. Врсте мултимедијалних образовних материјала, концепти, приказ и анализа пожељних особина образовних софтвера.

2. Анализа односа мултимедија/хипермедија, предности и мане, примери.

3. Рад са текстом и сликама, организација слајдова, подешавања.

4. Уметање филма, анимације, музичке нумере, снимање нарације, рад са ефектима и транзицијама, цртање објеката.

5. Израда примера теста, асоцијације, упаривања.

6. Израда једног хипермедијалног (интерактивног мултимедијалног) образовног софтвера.

7. Израда самопокрећуће CD верзије израђеног образовног софтвера. 

Реализација II дела семинара је у трајању 10 часовa.

Котизацијаза семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћањаза полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

број полазника  цена II дела семинара у динарима
1   2.300,00
2   2.200,00
3   2.100,00
4   2.000,00
5-8   1.900,00
9 до 12   1.800,00
13 до 15   1.700,00

 

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсомдопопуне групе илидо петка 24.09.2010. године у 1500часова.Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке,технологије и информатикеје 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.

 


Напомене:

 • Реализација семинара Методика примене мултимедија у настави за учитеље у трајању од 20 часова је подељена на два једнодневна семинара од по 10 часова (I и II део) .  
 • Први део семинара реализује се према програму и захтева минимално предзнање коришћења рачунара (употреба миша и тастатуре, покретање програма, ...). За други део семинара је пожељно имати за нијансу више рутине у раду са рачунаром.
 • Реализација другог дела семинара је независна од реализације првог дела али се наслања на њега у смислу да се резултати првог дела семинара (слике, видео, анимације,..) могу користити у раду на другом делу семинара. За све оне који похађају само други део семинара потребни материјали су припремљени.

На првом делу семинара учимо како анализирамо и користимо већ готове образовне софтвере и како да прикупимо мултимедијалне материјале, а на другом делу како да их искористимо за своје потребе. На другом делу семинара се обрађује процес израде образовног софтвера (Израда хипермедијалне презентације у Power Point-u са својствима образовног софтвера, уз коришћење текста, слике, анимације, видеа и линкова). 

Није обавезно похађати први део семинара пре другог дела семинара, али се Вама у том случају оставља на одговорност да ли познајете проблематику која се обрађује на првом делу семинара јер се реализација другог дела семинара делом ослања на познавање материје са првог дела семинара. Дакле, искуснији корисници који већ користе образовне софтвере у свом раду, знају да разликују добре од лоших софтвера и савладали су основну и напредну претрагу интернета, знају како да преузму материјале са интернета,... могу да се укључе на други део без похађања првог дела семинара. 

Један део семинара који се односи на анализу и процену образовних софтвера као и њихово коришћење је примењив и у реализацији изборног програма Од играчке до рачунара.

CD са материјалим који добијате на семинару је затворен за дорезивање, тако да је пожељно понети личну USB меморију за пренос свих материјала које израдимо на семинару а за које мислите да Вам могу бити корисни за даљи рад.

УЧИТЕЉУ 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 23.10.2010. године на једнодневном семинару за стручно усавршавање учитеља по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 093/2010), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара (I део):

1. Када, како и зашто примењивати мултимедију у разредној настави? Методички приступ употребе мултимедије.
2. Образовни софтвер у разредној настави. Концепти, приказ и анализа образовних софтвера.
3. Анализа наставних садржаја погодних за реализацију помоћу мултимедије.

4. Где и како да нађем и преузмем мултимедијалне образовне садржаје? Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја (текст, слика, анимација, видео, презентација). Приказ појединих wеб локација.

 

Реализација I дела семинара је у трајању 10 часовa.

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:
 • Уколико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:
број полазника  1 2 3 4 5-8 9-12 13-15
цена  2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700
У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка, 22.10.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке: 
Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.
Број учесника у групи је ограничен.

Напомене:

 • Реализација семинара Методика примене мултимедија у настави за учитеље у трајању од 20 часова је подељена на два једнодневна семинара од по 10 часова (I и II део) .
 • Први део семинара реализује се према програму и захтева минимално предзнање коришћења рачунара (употреба миша и тастатуре, покретање програма, ...). За други део семинара је пожељно имати за нијансу више рутине у раду са рачунаром.
 • Реализација другог дела семинара је независна од реализације првог дела али се наслања на њега у смислу да се резултати првог дела семинара (слике, видео, анимације,..) могу користити у раду на другом делу семинара. За све оне који похађају само други део семинара потребни материјали су припремљени.

На првом делу семинара учимо како анализирамо и користимо већ готове образовне софтвере и како да прикупимо мултимедијалне материјале, а на другом делу како да их искористимо за своје потребе. На другом делу семинара се обрађује процес израде образовног софтвера (Израда хипермедијалне презентације у Power Point-u са својствима образовног софтвера, уз коришћење текста, слике, анимације, видеа и линкова).

Није обавезно похађати први део семинара пре другог дела семинара, али се Вама у том случају оставља на одговорност да ли познајете проблематику која се обрађује на првом делу семинара јер се реализација другог дела семинара делом ослања на познавање материје са првог дела семинара. Дакле, искуснији корисници који већ користе образовне софтвере у свом раду, знају да разликују добре од лоших софтвера и савладали су основну и напредну претрагу интернета, знају како да преузму материјале са интернета,... могу да се укључе на други део без похађања првог дела семинара.

Један део семинара који се односи на анализу и процену образовних софтвера као и њихово коришћење је примењив и у реализацији изборног програма Од играчке до рачунара.

CD са материјалим који добијате на семинару је затворен за дорезивање, тако да је пожељно понети личну USB меморију за пренос свих материјала које израдимо на семинару а за које мислите да Вам могу бити корисни за даљи рад.

 

УЧИТЕЉУ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 24.10.2010. године на једнодневном семинару за стручно усавршавање учитеља по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 093/2010), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара (II део):

1. Врсте мултимедијалних образовних материјала, концепти, приказ и анализа пожељних особина образовних софтвера.

2. Анализа односа мултимедија/хипермедија, предности и мане, примери.

3. Рад са текстом и сликама, организација слајдова, подешавања.

4. Уметање филма, анимације, музичке нумере, снимање нарације, рад са ефектима и транзицијама, цртање објеката.

5. Израда примера теста, асоцијације, упаривања.

6. Израда једног хипермедијалног (интерактивног мултимедијалног) образовног софтвера.

7. Израда самопокрећуће CD верзије израђеног образовног софтвера. 

Реализација II дела семинара је у трајању 10 часовa.

Котизацијаза семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћањаза полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

број полазника  цена II дела семинара у динарима
1   2.300,00
2   2.200,00
3   2.100,00
4   2.000,00
5-8   1.900,00
9 до 12   1.800,00
13 до 15   1.700,00

 

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсомдопопуне групе илидо петка 22.10.2010. године у 1500часова.Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке,технологије и информатикеје 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.

 


Напомене:

 • Реализација семинара Методика примене мултимедија у настави за учитеље у трајању од 20 часова је подељена на два једнодневна семинара од по 10 часова (I и II део) .  
 • Први део семинара реализује се према програму и захтева минимално предзнање коришћења рачунара (употреба миша и тастатуре, покретање програма, ...). За други део семинара је пожељно имати за нијансу више рутине у раду са рачунаром.
 • Реализација другог дела семинара је независна од реализације првог дела али се наслања на њега у смислу да се резултати првог дела семинара (слике, видео, анимације,..) могу користити у раду на другом делу семинара. За све оне који похађају само други део семинара потребни материјали су припремљени.

На првом делу семинара учимо како анализирамо и користимо већ готове образовне софтвере и како да прикупимо мултимедијалне материјале, а на другом делу како да их искористимо за своје потребе. На другом делу семинара се обрађује процес израде образовног софтвера (Израда хипермедијалне презентације у Power Point-u са својствима образовног софтвера, уз коришћење текста, слике, анимације, видеа и линкова). 

Није обавезно похађати први део семинара пре другог дела семинара, али се Вама у том случају оставља на одговорност да ли познајете проблематику која се обрађује на првом делу семинара јер се реализација другог дела семинара делом ослања на познавање материје са првог дела семинара. Дакле, искуснији корисници који већ користе образовне софтвере у свом раду, знају да разликују добре од лоших софтвера и савладали су основну и напредну претрагу интернета, знају како да преузму материјале са интернета,... могу да се укључе на други део без похађања првог дела семинара. 

Један део семинара који се односи на анализу и процену образовних софтвера као и њихово коришћење је примењив и у реализацији изборног програма Од играчке до рачунара.

CD са материјалим који добијате на семинару је затворен за дорезивање, тако да је пожељно понети личну USB меморију за пренос свих материјала које израдимо на семинару а за које мислите да Вам могу бити корисни за даљи рад.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да 27. новембра 2010. године учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање учитеља по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 093/2010), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

 

Програм семинара (I део):

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у разредној настави? Методички приступ употребе мултимедије.
 • Образовни софтвер у разредној настави. Концепти, приказ и анализа образовних софтвера.
 • Анализа наставних садржаја погодних за реализацију помоћу мултимедије.
 • Где и како да нађем и преузмем мултимедијалне образовне садржаје? Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја (текст, слика, анимација, видео, презентација). 
 • Приказ појединих wеб локација.

 

Реализација I дела семинара је у трајању 10 часовa.

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13  Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:
 • Уколико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:
Број полазника  1 2 3 4 5-8 9-12 13-15
Цена  2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700
У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка, 25.10.2010. године до 15.00 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке: 
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе.

 Број полазника у гупи је ограничен.

Напомене:

 • Реализација семинара Методика примене мултимедија у настави за учитеље у трајању од 20 часова је подељена на два једнодневна семинара од по 10 часова (I и II део) .
 • Први део семинара реализује се према програму и захтева минимално предзнање коришћења рачунара (употреба миша и тастатуре, покретање програма, ...). За други део семинара је пожељно имати за нијансу више рутине у раду са рачунаром.
 • Реализација другог дела семинара је независна од реализације првог дела али се наслања на њега у смислу да се резултати првог дела семинара (слике, видео, анимације,..) могу користити у раду на другом делу семинара. За све оне који похађају само други део семинара потребни материјали су припремљени.

На првом делу семинара учимо како анализирамо и користимо већ готове образовне софтвере и како да прикупимо мултимедијалне материјале, а на другом делу како да их искористимо за своје потребе. На другом делу семинара се обрађује процес израде образовног софтвера (Израда хипермедијалне презентације у Power Point-u са својствима образовног софтвера, уз коришћење текста, слике, анимације, видеа и линкова).

Није обавезно похађати први део семинара пре другог дела семинара, али се Вама у том случају оставља на одговорност да ли познајете проблематику која се обрађује на првом делу семинара јер се реализација другог дела семинара делом ослања на познавање материје са првог дела семинара. Дакле, искуснији корисници који већ користе образовне софтвере у свом раду, знају да разликују добре од лоших софтвера и савладали су основну и напредну претрагу интернета, знају како да преузму материјале са интернета,... могу да се укључе на други део без похађања првог дела семинара.

Један део семинара који се односи на анализу и процену образовних софтвера као и њихово коришћење је примењив и у реализацији изборног програма Од играчке до рачунара.

CD са материјалим који добијате на семинару је затворен за дорезивање, тако да је пожељно понети личну USB меморију за пренос свих материјала које израдимо на семинару а за које мислите да Вам могу бити корисни за даљи рад.ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да 28. новембра 2010. године учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање учитеља по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 093/2010), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

 

Програм семинара (II део):

 • Врсте мултимедијалних образовних материјала, концепти, приказ и анализа пожељних особина образовних софтвера.
 •  Анализа односа мултимедија/хипермедија, предности и мане, примери.
 • Рад са текстом и сликама, организација слајдова, подешавања.
 • Уметање филма, анимације, музичке нумере, снимање нарације, рад са ефектима и транзицијама, цртање објеката.
 • Израда примера теста, асоцијације, упаривања.
 • Израда једног хипермедијалног (интерактивног мултимедијалног) образовног софтвера.
 • Израда самопокрећуће CD верзије израђеног образовног софтвера. 

Време потребно за реализацију семинара је 10 часовa.


Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. 

У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 300 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 2.000,00 динара са могућношћу плаћања у две једнаке месечне рате.
 • Уколико школа шаље полазника на семинар може то од сада учинити према следећем ценовнику:

Број полазника  Цена II дела семинара у динарима
1   2.300,00
2   2.200,00
3   2.100,00
4   2.000,00
5-8   1.900,00
9 до 12   1.800,00
13 до 15   1.700,00

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка 25.11.2010. године до 15.00 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маil.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

 


Напомене:

 • Реализација семинара Методика примене мултимедија у настави за учитеље у трајању од 20 часова је подељена на два једнодневна семинара од по 10 часова (I и II део) .  
 • Први део семинара реализује се према програму и захтева минимално предзнање коришћења рачунара (употреба миша и тастатуре, покретање програма, ...). За други део семинара је пожељно имати за нијансу више рутине у раду са рачунаром.
 • Реализација другог дела семинара је независна од реализације првог дела али се наслања на њега у смислу да се резултати првог дела семинара (слике, видео, анимације,..) могу користити у раду на другом делу семинара. За све оне који похађају само други део семинара потребни материјали су припремљени.

На првом делу семинара учимо како анализирамо и користимо већ готове образовне софтвере и како да прикупимо мултимедијалне материјале, а на другом делу како да их искористимо за своје потребе. На другом делу семинара се обрађује процес израде образовног софтвера (Израда хипермедијалне презентације у Power Point-u са својствима образовног софтвера, уз коришћење текста, слике, анимације, видеа и линкова). 

Није обавезно похађати први део семинара пре другог дела семинара, али се Вама у том случају оставља на одговорност да ли познајете проблематику која се обрађује на првом делу семинара јер се реализација другог дела семинара делом ослања на познавање материје са првог дела семинара. Дакле, искуснији корисници који већ користе образовне софтвере у свом раду, знају да разликују добре од лоших софтвера и савладали су основну и напредну претрагу интернета, знају како да преузму материјале са интернета,... могу да се укључе на други део без похађања првог дела семинара. 

Један део семинара који се односи на анализу и процену образовних софтвера као и њихово коришћење је примењив и у реализацији изборног програма Од играчке до рачунара.

CD са материјалим који добијате на семинару је затворен за дорезивање, тако да је пожељно понети личну USB меморију за пренос свих материјала које израдимо на семинару а за које мислите да Вам могу бити корисни за даљи рад.

Login Form