cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider


Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 11. и 12. јануара 2011. године на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Управљање одељењем и наставом путем е-learninga у ванредним ситуацијама (624/21010), изборни. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе. Минимум потребног знања полазника је основно коришћење рачунара и интернета.
За све школе које пошаљу своје полазнике на семинар обезбеђен је засебан Moodle систем за удаљено учење директно на интернету, тако да школа може наставити да га користи након семинара.

Примењује се модуларни програм са следећим темама:

 • Ванредне ситуације: узроци, последице, деловање.
 • Употреба система за удаљено учење. Полазницима се презентују основни елементи рада на једном од бесплатних система за удаљено учење (Моодле). Упознају се са могућим врстама садржаја који су подржани поменутим системом за удаљено учење; комуникација на системима за удаљено учење; подела учесника у групе и специфичности групног рада. SCORM стандард; практичан рад.
 • Израда лекција и постављање материјала; оптимизација слика и постављање слика, убацивање слика у лекције; унос текста и постављање текстуалних докумената (.pdf и .doc); постављање презентација (.ppt) документи; постављање видео материјала на YouTube и уметање видео материјала у лекцију; организација материјала и садржаја у лекцији; практичан рад.
 • Израда електронских тестова: Савладавање програма за планирање и израду електронских тестова. Интеграција мултимедијалних садржаја у тестове; практичан рад.

Реализација програма је у трајању 16 часова.

Реализатори семинара: Јован Сандић, Звонко Гашпаровић, Иван Лубурић, Андреј Трифковић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Обезбедили смо вам и специјалне попусте на број полазника и за полазнике који су већ били на нашим семинарима. Да се информишете о новим погодностима плаћања кликните овде.

Уколико се пријави више полазника семинара из једне школе или града, могуће је да се семинар реализује у још повољнијим условима у просторијама те школе уколико рачунарска учионица задовољава потребан технички минимум за реализацију семинара.
У случају да Вам термин реализације семинара за овај позив не одговара, исти семинар ће се реализовати барем једном месечно до краја школске године, првог викенда у месецу. Да се информишете о терминима реализације кликните овде.

Пријаве се примају телефоном, факсом или путем е-mail-а: до попуне групе. Контакт тел/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.


Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 5. и 6. фебруара 2011. године на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Управљање одељењем и наставом путем е-learninga у ванредним ситуацијама (624/21010), изборни. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе. Минимум потребног знања полазника је основно коришћење рачунара и интернета.
За све школе које пошаљу своје полазнике на семинар обезбеђен је засебан Moodle систем за удаљено учење директно на интернету, тако да школа може наставити да га користи након семинара.

Примењује се модуларни програм са следећим темама:

 • Ванредне ситуације: узроци, последице, деловање.
 • Употреба система за удаљено учење. Полазницима се презентују основни елементи рада на једном од бесплатних система за удаљено учење (Моодле). Упознају се са могућим врстама садржаја који су подржани поменутим системом за удаљено учење; комуникација на системима за удаљено учење; подела учесника у групе и специфичности групног рада. SCORM стандард; практичан рад.
 • Израда лекција и постављање материјала; оптимизација слика и постављање слика, убацивање слика у лекције; унос текста и постављање текстуалних докумената (.pdf и .doc); постављање презентација (.ppt) документи; постављање видео материјала на YouTube и уметање видео материјала у лекцију; организација материјала и садржаја у лекцији; практичан рад.
 • Израда електронских тестова: Савладавање програма за планирање и израду електронских тестова. Интеграција мултимедијалних садржаја у тестове; практичан рад.

Реализација програма је у трајању 16 часова.

Реализатори семинара: Јован Сандић, Звонко Гашпаровић, Иван Лубурић, Андреј Трифковић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Обезбедили смо вам и специјалне попусте на број полазника и за полазнике који су већ били на нашим семинарима. Да се информишете о новим погодностима плаћања кликните овде.

Уколико се пријави више полазника семинара из једне школе или града, могуће је да се семинар реализује у још повољнијим условима у просторијама те школе уколико рачунарска учионица задовољава потребан технички минимум за реализацију семинара.
У случају да Вам термин реализације семинара за овај позив не одговара, исти семинар ће се реализовати барем једном месечно до краја школске године, првог викенда у месецу. Да се информишете о терминима реализације кликните овде.

Пријаве се примају телефоном, факсом или путем е-mail-а: до попуне групе. Контакт тел/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

Број полазника је ограничен!


Према препоруци Покрајинског секретеријата за образовање, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 5. и 6. марта 2011. године на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Управљање одељењем и наставом путем е-learninga у ванредним ситуацијама (624/21010), изборни. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе. Минимум потребног знања полазника је основно коришћење рачунара и интернета.
За све школе које пошаљу своје полазнике на семинар обезбеђен је засебан Moodle систем за удаљено учење директно на интернету, тако да школа може наставити да га користи након семинара.

Примењује се модуларни програм са следећим темама:

 • Ванредне ситуације: узроци, последице, деловање.
 • Употреба система за удаљено учење. Полазницима се презентују основни елементи рада на једном од бесплатних система за удаљено учење (Моодле). Упознају се са могућим врстама садржаја који су подржани поменутим системом за удаљено учење; комуникација на системима за удаљено учење; подела учесника у групе и специфичности групног рада. SCORM стандард; практичан рад.
 • Израда лекција и постављање материјала; оптимизација слика и постављање слика, убацивање слика у лекције; унос текста и постављање текстуалних докумената (.pdf и .doc); постављање презентација (.ppt) документи; постављање видео материјала на YouTube и уметање видео материјала у лекцију; организација материјала и садржаја у лекцији; практичан рад.
 • Израда електронских тестова: Савладавање програма за планирање и израду електронских тестова. Интеграција мултимедијалних садржаја у тестове; практичан рад.

Реализација програма је у трајању 16 часова.

Реализатори семинара: Јован Сандић, Звонко Гашпаровић, Иван Лубурић, Андреј Трифковић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Обезбедили смо вам и специјалне попусте на број полазника и за полазнике који су већ били на нашим семинарима. Да се информишете о новим погодностима плаћања кликните овде.

Уколико се пријави више полазника семинара из једне школе или града, могуће је да се семинар реализује у још повољнијим условима у просторијама те школе уколико рачунарска учионица задовољава потребан технички минимум за реализацију семинара.
У случају да Вам термин реализације семинара за овај позив не одговара, исти семинар ће се реализовати барем једном месечно до краја школске године, првог викенда у месецу. Да се информишете о терминима реализације кликните овде.

Пријаве се примају телефоном, факсом или путем е-mail-а: до попуне групе. Контакт тел/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

Број полазника је ограничен!

Позив на семинар

Према препоруци Покрајинског секретеријата за образовање, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 9. и 10. априла 2011. године на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Управљање одељењем и наставом путем е-learninga у ванредним ситуацијама (624/2010), изборни. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе. Минимум потребног знања полазника је основно коришћење рачунара и интернета.
За све школе које пошаљу своје полазнике на семинар обезбеђен је засебан Moodle систем за удаљено учење директно на интернету, тако да школа може наставити да га користи након семинара.
Слањем својих наставника на овај семинар, школа себи може да обезбеди мање радних субота, јер би се део наставе реализовао преко интернета, а самим ти би и ученици били задовољнији и спремнији да на интересантији и лакши начин пређу пропуштено наставно градиво  због штрајка који је у току. 

Примењује се модуларни програм са следећим темама:

 • Ванредне ситуације: узроци, последице, деловање.
 • Употреба система за удаљено учење. Полазницима се презентују основни елементи рада на једном од бесплатних система за удаљено учење (Моодле). Упознају се са могућим врстама садржаја који су подржани поменутим системом за удаљено учење; комуникација на системима за удаљено учење; подела учесника у групе и специфичности групног рада. SCORM стандард; практичан рад.
 • Израда лекција и постављање материјала; оптимизација слика и постављање слика, убацивање слика у лекције; унос текста и постављање текстуалних докумената (.pdf и .doc); постављање презентација (.ppt) документи; постављање видео материјала на YouTube и уметање видео материјала у лекцију; организација материјала и садржаја у лекцији; практичан рад.
 • Израда електронских тестова: Савладавање програма за планирање и израду електронских тестова. Интеграција мултимедијалних садржаја у тестове; практичан рад.

Реализација програма је у трајању 16 часова.

Реализатори семинара: Јован Сандић, Звонко Гашпаровић, Иван Лубурић, Андреј Трифковић, Мила Јегеш и Бранислав Ђурић.

Будући да је у ЦНТИ-у току пролећна акција, котизација за семинар у априлу износи 3.200,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Уколико се пријави више полазника семинара из једне школе или града, могуће је да се семинар реализује у још повољнијим условима у просторијама те школе уколико рачунарска учионица задовољава потребан технички минимум за реализацију семинара.
Пријаве се примају телефоном, факсом или путем е-mail-а: до попуне групе. Контакт тел/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.
Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

Број полазника је ограничен!

 

 

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Управљање одељењем и наставом путем е-learninga у ванредним ситуацијама (624/21010), Обавезан. Семинар ће се одржати 8. и 9. октобра 2011. године у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Више о овом програму можете прочитати овде.

elearning_wuerfel_04

 

 


 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе. Минимум потребног знања полазника је основно коришћење рачунара и интернета. За све школе које пошаљу своје полазнике на семинар обезбеђен је засебан Moodle систем за удаљено учење директно на интернету, тако да школа може наставити да га користи након семинара.

Примењује се модуларни програм са следећим темама:

 • Ванредне ситуације: узроци, последице, деловање.
 • Употреба система за удаљено учење. Полазницима се презентују основни елементи рада на једном од бесплатних система за удаљено учење (Моодле). Упознају се са могућим врстама садржаја који су подржани поменутим системом за удаљено учење; комуникација на системима за удаљено учење; подела учесника у групе и специфичности групног рада. SCORM стандард; практичан рад.
 • Израда лекција и постављање материјала; оптимизација слика и постављање слика, убацивање слика у лекције; унос текста и постављање текстуалних докумената (.pdf и .doc); постављање презентација (.ppt) документи; постављање видео материјала на YouTube и уметање видео материјала у лекцију; организација материјала и садржаја у лекцији; практичан рад.
 • Израда електронских тестова: Савладавање програма за планирање и израду електронских тестова. Интеграција мултимедијалних садржаја у тестове; практичан рад.

Реализација програма: 16 часова - два дана по 8 часова.

Реализатори: Јован Сандић, Звонко Гашпаровић, Иван Лубурић, Андреј Трифковић.

e-learning

 


 

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Обезбедили смо вам и специјалне попусте на број полазника и за полазнике који су већ били на нашим семинарима. Да се информишете о новим погодностима плаћања кликните овде.

Пријаве се примају телефоном, факсом или путем е-mail-а: до попуне групе. Контакт тел/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:
 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

Број полазника је ограничен!

184719284X

Login Form