cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стру­­чно усавршавање учитеља и професора по акредитованом програму Медији у настави (бр.098/2011). Модул Анимација у настави. Изборни. Семинар ће се одржати 17. децембра 2011. године у ра­чу­на­рској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад, са почетком у 09:00 часова.

 Више о овом програму сазнајте овде.

animationMentor 

МОДУЛ Анимација у настави

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света, ови квалитети су недовољно искоришћени у традиционалној настави. Савремени медији омогућавају лако манипулисање овим изразом па тако веома сложене наставне јединице претварају у много једноставније и занимљивије. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

 

Програм семинара

 • Програми за 2Д ... Сличности и разлике... Демонстрација готових анимација. Покретање програма, изглед екрана: главни мени, алатке, радна површина, временска линија.  Појам мовие, сцене, фрејмова, временске линија, алата, ефекта, догађаја и акције. Подешавање радне површине: величине и боје.
 • Цртање облика и учитавање готових слика. Подешавање анимације (акције): врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања. Брисање акције. Алатка мове. Алатка за трансформацију облика. Рад са текстом. Креирање групе објеката. Сакривање објеката. Подешавање облика: врсте, величине и боје објекта. Акције над објектом. Копирање, исецање, пренос и брисање објекта/сцене.
 • Учитавање звука и имплентација у програму. Прегледање анимације. Снимање анимације и експортовање у SWF, HTML i AVI формат.
 • Рад на пројекту. Идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д  анимацијом. Извођење пројекта у целости. Демонстрација и анализа.
Потребно предзнање: Основе коришћења рачунара

Циљна група: васпитачи, наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници у среднјим школама.

Реализатор: Тијана Тешан, Златко Те

Реализација програма: 8 часова.
animacija


            
Котизација за семинар износи 2.300,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. 

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве за семинар можете слати е-mailom на адресу Центра: или факсом 021/442-352, до попуњавања групе. Контакт телефон Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе

 Број учесника у групи је ограничен.

animacija1


ЧЕКАМО ВАС!!!

ПОЗИВ НА СЕМИНАР-НОВО У ЦНТИ-у

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање наставника и професора по акредитованом програму  Методика примене мултимедија у настави информатике (093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати 8. априла 2011. године у рачунарској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад,.

 

Програм семинара

Увод

 •  Упознавање са могућостима графичких програма; примена у основној и средњој школи; демонстрација радова
 •  Упознавање са основним концептом INKSCAPE-a као програма са великим могућностима за 2Д графику. (1 час)
 •  Покретање програма. Изглед екрана. Радна површина. Подела алатки. Цртање једноставних облика.

Представљање сложенијих могућности овог програма. Креирање сложенијих облика. (3 часa)

 • Примери модела: ваза, цвеће, лабуд, коњи...
 • Како доћи до идеје и реализација?
 • Креирање облика уз помоћ алатки круг, полукруг...
 • Трансформација помоћу опције Switch to arc
 • Трансформација помоћу опције Bezierovа крива
 • Попуњавање и уобличавање модела
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Представљање вишег нивоа примене овог програма. Креирање сложених модела. (2 часa)

 • Примери модела: лампа, чаше, сијалица, рачунар,...
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Израда пројекта и презентација радова (1 час)

graf_priprema2

У потпуности је представљен садржај изборног модула ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН (10 часова) за градиво 7. разреда. Наставник са семинара добија готове вежбе које може користити на часу информатике. Програм семинара је реализован да и код наставника и ученика у потпуности буди интересовање за графику и да са лакоћом савладају овај пут.

Реализатори:  Тијана Тешан, Златко Тешан

Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова.

Будући да је у ЦНТИ-у у току пролећна акција, котизација за семинар у априлу износи 1.900,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза.

Пријаве се примају телефоном/факсом 021/442-352 или на e-мail: и треба да садржи следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-мail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-мail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР-НОВО У ЦНТИ-у

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање наставника и професора по акредитованом програму  Методика примене мултимедија у настави информатике (093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати 28. маја 2011. године у рачунарској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад,.

 

Програм семинара

Увод

 •  Упознавање са могућостима графичких програма; примена у основној и средњој школи; демонстрација радова
 •  Упознавање са основним концептом INKSCAPE-a као програма са великим могућностима за 2Д графику. (1 час)
 •  Покретање програма. Изглед екрана. Радна површина. Подела алатки. Цртање једноставних облика.

Представљање сложенијих могућности овог програма. Креирање сложенијих облика. (3 часa)

 • Примери модела: ваза, цвеће, лабуд, коњи...
 • Како доћи до идеје и реализација?
 • Креирање облика уз помоћ алатки круг, полукруг...
 • Трансформација помоћу опције Switch to arc
 • Трансформација помоћу опције Bezierovа крива
 • Попуњавање и уобличавање модела
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Представљање вишег нивоа примене овог програма. Креирање сложених модела. (2 часa)

 • Примери модела: лампа, чаше, сијалица, рачунар,...
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Израда пројекта и презентација радова (1 час)

graf_priprema2

У потпуности је представљен садржај изборног модула ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН (10 часова) за градиво 7. разреда. Наставник са семинара добија готове вежбе које може користити на часу информатике. Програм семинара је реализован да и код наставника и ученика у потпуности буди интересовање за графику и да са лакоћом савладају овај пут.

Реализатори:  Тијана Тешан, Златко Тешан

Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова.

Будући да је у ЦНТИ-у у току пролећна акција, котизација за семинар у мају износи 1.900,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза.

Пријаве се примају телефоном/факсом 021/442-352 или на e-мail: и треба да садржи следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-мail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-мail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање наставника и професора по акредитованом програму Методика примене мултимедија у настави информатике (093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати 20. новембра 2011. године у рачунарској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад.

inkscape
 

Програм семинара

Увод

 •  Упознавање са могућостима графичких програма; примена у основној и средњој школи; демонстрација радова
 •  Упознавање са основним концептом INKSCAPE-a као програма са великим могућностима за 2Д графику. (1 час)
 •  Покретање програма. Изглед екрана. Радна површина. Подела алатки. Цртање једноставних облика.

Представљање сложенијих могућности овог програма. Креирање сложенијих облика. (3 часa)

 • Примери модела: ваза, цвеће, лабуд, коњи...
 • Како доћи до идеје и реализација?
 • Креирање облика уз помоћ алатки круг, полукруг...
 • Трансформација помоћу опције Switch to arc
 • Трансформација помоћу опције Bezierovа крива
 • Попуњавање и уобличавање модела
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Представљање вишег нивоа примене овог програма. Креирање сложених модела. (2 часa)

 • Примери модела: лампа, чаше, сијалица, рачунар,...
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Израда пројекта и презентација радова (1 час)

graf_priprema2

У потпуности је представљен садржај изборног модула ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН (10 часова) за градиво 7. разреда. Наставник са семинара добија готове вежбе које може користити на часу информатике. Програм семинара је реализован да и код наставника и ученика у потпуности буди интересовање за графику и да са лакоћом савладају овај пут.

Реализатори:  Тијана Тешан, Златко Тешан

Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова. Једнодневни семинар.

 


 

Котизација за семинар износи 2.300,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза.

Пријаве се примају телефоном/факсом 021/442-352 или на e-мail: и треба да садржи следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-мail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-мail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стручно усавршавање наставника и професора по акредитованом програму Методика примене мултимедија у настави информатике (553/2011). Обавезан. Семинар ће се одржати 18. децембра 2011. године у рачунарској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад, са почетком у 9.00 часова.

inkscape
 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Увод

 •  Упознавање са могућостима графичких програма; примена у основној и средњој школи; демонстрација радова
 •  Упознавање са основним концептом INKSCAPE-a као програма са великим могућностима за 2Д графику. (1 час)
 •  Покретање програма. Изглед екрана. Радна површина. Подела алатки. Цртање једноставних облика.

Представљање сложенијих могућности овог програма. Креирање сложенијих облика. (3 часa)

 • Примери модела: ваза, цвеће, лабуд, коњи...
 • Како доћи до идеје и реализација?
 • Креирање облика уз помоћ алатки круг, полукруг...
 • Трансформација помоћу опције Switch to arc
 • Трансформација помоћу опције Bezierovа крива
 • Попуњавање и уобличавање модела
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Представљање вишег нивоа примене овог програма. Креирање сложених модела. (2 часa)

 • Примери модела: лампа, чаше, сијалица, рачунар,...
 • Реализација модела се изводи постепено корак по корак
 • Креирање сопственог решења или облика

Израда пројекта и презентација радова (1 час)

graf_priprema2

У потпуности је представљен садржај изборног модула ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН (10 часова) за градиво 7. разреда. Наставник са семинара добија готове вежбе које може користити на часу информатике. Програм семинара је реализован да и код наставника и ученика у потпуности буди интересовање за графику и да са лакоћом савладају овај пут.

Реализатори:  Тијана Тешан, Златко Тешан

Циљна група: васпитачи, разредна настава, предметна настава, средња школа.

Реализација програма је у трајању 8 часова. Једнодневни семинар.

 


 

Котизација за семинар износи 2.300,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза.

Пријаве се примају телефоном/факсом 021/442-352 или на e-мail: и треба да садржи следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-мail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-мail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

Login Form