cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

 

Велики зимски модуларни семинар за Техничко и информатичко образовање Нови Сад, 10. и 11. јануар 2012. године

Програм:

Уторак 10.01.2012. године

9,00 - 14,00 Пленарни рад - Амфитеатар ОШ „Петефи Шандор" Боре Продановића 15/а, Нови Сад

Методика примене мултимедија у настави ТИО(553 обавезан), (8 часова)

 • Стандарди и исходи у Техничком и информатичком образовању: Милош Соро, Регионално друштво за ТИО
 • Нове етапе развоја Техничког и информатичког образовања: Смиљанић Драгана ЗУОВ, Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ
 • Асоцијација техничког и информатичког образовања Југоисточне Европе: проф. др Сашко Плачков, Благоевград, Бугарска
 • Интерактивна табла у настави Техничког и информатичког образовања:
 • Жарко Брауновић, ЦНТИ, Јован Сандић, ЦНТИ
 • Систем такмичења у Техничком и информатичком образовању:
 • Митар Митровић, Друштво педагога техничке културе Србије
 • Примена радних свесака у иновираној настави техничког и нформатичког образовања: Тања Бобић, Завод за уџбенике, проф. др Драгана Глушац, проф. др Иван Тасић, проф. др Слободан Попов, Никола Чудић
 • Нове верзије интерфејса за ТИО: Роберт Ковач

  Опширније: ВЕЛИКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ ИНФОРМАТИКЕ И...

   

  ПОЗИВ НА СЕМИНАР: ПРИМЕНА МУЛТИМЕДИЈЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА -У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

   

  Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да 10. и 11. децембра 2011. године учествујете на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави српског језика (бр. 553/2011), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

  Више о овом акредитованом програму можете прочитати овде.

  ukrasna_slova


   

  Програм семинара

  1. ДАН

  * Настава почетног читања и писања.

  * Обрада слова: монографски, групни и комплексни поступак обраде слова.

  * Приказ и анализа припремљених презентација.

  * Образовни софтвер – Буквар...

  * Прикупљање и обрада материјала.

  * Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја (текст, слика, анимација,музика, презентација).

  2. ДАН

  * Презентација програма HotPotatoes

  * Microsoft Power Point, израда мултимедијалних презентација за наставу почетног читања и писања.

  * Анализа и дискусија.

  * Презентација пројеката, попуњавање анкете о одржаном семинару.

  Циљна група: професори разредне наставе (учитељи)

   

  Реализатори: Зорица Влајковац и Снежана Влајковац

  Реализација програма: 20 часова (дводневни семинар)

  75-copy

   


   

  Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

  Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

  Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

  Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

  • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail.
  • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе.

  slovarica

  Број полазника је ограничен.

   

  У процесу акредитације програма стручног усавршавња за 2011/2012. школску годину ЦНТИ је добио одобрење за следеће програме које можете пронаћи у новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта:

  О заказаним семинарима можете се информисати у делу сајта Актуелни семинари.

  ПОЗИВ НА СЕМИНАР

  Центар за развој и примену науке технологије и информатике из Новог Сада позива Вас на дводневни акредитовани семинар Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационих технологија, обавезан семинар који ће се одржати 22. и 23. октобра 2011. године у рачунарској учионици ЦНТИ-а, са почетком у 9 часова. 

  У новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта за школску 2011/2012. годину запис о овом програму се налази на 346. страници каталога Акредитованих програма (бр 642/2011).

   


   

  Семинар је осмишљен тако да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава, активно увeдe рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену информационо-комуникационих технологија.

  Теме које се обрађују:

  • Пројект метода - теоријске основе, имплементација у настави, предности и недостаци; проблемска настава – теоријске основе, постављање проблема, стварање проблемске ситуације, декомпоновање проблема, решавање проблема и имплементација методе у настави, предности и недостаци;
  • Основе Интернета – сервиси, претраживање по задатку, односно трагање за решењем, филтрирање пронађених решења, прегледање садржаја директно на мрежи, преузимање садржаја са мреже, употреба on-line енциклопедија, употреба форума;
  • Презентација решења уз помоћ ИКТ технологија - израђивање билтена, одн. презентација решења у електронском облику, који је погодан за презентовање видео бимом и за размену са осталим субјектима у образовању (ЗУОВ, школе, колеге);
  • Избор наставних јединица погодних за обраду пројект методом и проблемским путем уз подршку ИКТ; реализација у реалним условима;
  • Презентација резултата реализације пројеката у пракси и дискусија о проблемима у реализацији пројекат методе и проблемске наставе (online, путем учешћа на форуму и дискусионим групама)

  Циљна група: Наставници основних и средњих школа, васпитачи, директори, школски педагози и школски психолози.

  Реализација програма траје 16 часова, па је семинар подељен у два дана (по 8 часова)

  Реализатор семинара: др Јасна Адамов, ПМФ Нови Сад

   


  Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

  Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

  Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

  Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

  • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон,лични e-mail пријављеног.
  • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе у којој је пријављени запослен.

  Број учесника у групи је ограничен.

  Login Form