cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

 

ПОЗИВ НА СЕМИНАР: ПРИМЕНА МУЛТИМЕДИЈЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА -У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да 10. и 11. децембра 2011. године учествујете на дводневном семинару за стручно усавршавање по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави српског језика (бр. 553/2011), Обавезан семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Више о овом акредитованом програму можете прочитати овде.

ukrasna_slova


 

Програм семинара

1. ДАН

* Настава почетног читања и писања.

* Обрада слова: монографски, групни и комплексни поступак обраде слова.

* Приказ и анализа припремљених презентација.

* Образовни софтвер – Буквар...

* Прикупљање и обрада материјала.

* Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја (текст, слика, анимација,музика, презентација).

2. ДАН

* Презентација програма HotPotatoes

* Microsoft Power Point, израда мултимедијалних презентација за наставу почетног читања и писања.

* Анализа и дискусија.

* Презентација пројеката, попуњавање анкете о одржаном семинару.

Циљна група: професори разредне наставе (учитељи)

 

Реализатори: Зорица Влајковац и Снежана Влајковац

Реализација програма: 20 часова (дводневни семинар)

75-copy

 


 

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе.

slovarica

Број полазника је ограничен.

 

У процесу акредитације програма стручног усавршавња за 2011/2012. школску годину ЦНТИ је добио одобрење за следеће програме које можете пронаћи у новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта:

О заказаним семинарима можете се информисати у делу сајта Актуелни семинари.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке технологије и информатике из Новог Сада позива Вас на дводневни акредитовани семинар Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационих технологија, обавезан семинар који ће се одржати 22. и 23. октобра 2011. године у рачунарској учионици ЦНТИ-а, са почетком у 9 часова. 

У новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта за школску 2011/2012. годину запис о овом програму се налази на 346. страници каталога Акредитованих програма (бр 642/2011).

 


 

Семинар је осмишљен тако да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава, активно увeдe рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену информационо-комуникационих технологија.

Теме које се обрађују:

 • Пројект метода - теоријске основе, имплементација у настави, предности и недостаци; проблемска настава – теоријске основе, постављање проблема, стварање проблемске ситуације, декомпоновање проблема, решавање проблема и имплементација методе у настави, предности и недостаци;
 • Основе Интернета – сервиси, претраживање по задатку, односно трагање за решењем, филтрирање пронађених решења, прегледање садржаја директно на мрежи, преузимање садржаја са мреже, употреба on-line енциклопедија, употреба форума;
 • Презентација решења уз помоћ ИКТ технологија - израђивање билтена, одн. презентација решења у електронском облику, који је погодан за презентовање видео бимом и за размену са осталим субјектима у образовању (ЗУОВ, школе, колеге);
 • Избор наставних јединица погодних за обраду пројект методом и проблемским путем уз подршку ИКТ; реализација у реалним условима;
 • Презентација резултата реализације пројеката у пракси и дискусија о проблемима у реализацији пројекат методе и проблемске наставе (online, путем учешћа на форуму и дискусионим групама)

Циљна група: Наставници основних и средњих школа, васпитачи, директори, школски педагози и школски психолози.

Реализација програма траје 16 часова, па је семинар подељен у два дана (по 8 часова)

Реализатор семинара: др Јасна Адамов, ПМФ Нови Сад

 


Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон,лични e-mail пријављеног.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе у којој је пријављени запослен.

Број учесника у групи је ограничен.

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке технологије и информатике из Новог Сада позива Вас на дводневни акредитовани семинар Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационих технологија, обавезан семинар који ће се одржати 19. и 20. новембра 2011. године у рачунарској учионици ЦНТИ-а, са почетком у 9 часова. 

У новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта за школску 2011/2012. годину запис о овом програму се налази на 346. страници каталога Акредитованих програма (бр 642/2011).

 


 

Семинар је осмишљен тако да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава, активно увeдe рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену информационо-комуникационих технологија.

Теме које се обрађују:

 • Пројект метода - теоријске основе, имплементација у настави, предности и недостаци; проблемска настава – теоријске основе, постављање проблема, стварање проблемске ситуације, декомпоновање проблема, решавање проблема и имплементација методе у настави, предности и недостаци;
 • Основе Интернета – сервиси, претраживање по задатку, односно трагање за решењем, филтрирање пронађених решења, прегледање садржаја директно на мрежи, преузимање садржаја са мреже, употреба on-line енциклопедија, употреба форума;
 • Презентација решења уз помоћ ИКТ технологија - израђивање билтена, одн. презентација решења у електронском облику, који је погодан за презентовање видео бимом и за размену са осталим субјектима у образовању (ЗУОВ, школе, колеге);
 • Избор наставних јединица погодних за обраду пројект методом и проблемским путем уз подршку ИКТ; реализација у реалним условима;
 • Презентација резултата реализације пројеката у пракси и дискусија о проблемима у реализацији пројекат методе и проблемске наставе (online, путем учешћа на форуму и дискусионим групама)

Циљна група: Наставници основних и средњих школа, васпитачи, директори, школски педагози и школски психолози.

Реализација програма траје 16 часова, па је семинар подељен у два дана (по 8 часова)

Реализатор семинара: др Јасна Адамов, ПМФ Нови Сад

 


Котизација за семинар износи 4.600,00 динара по полазнику и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13 Банка Интеза. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве можете послати факсом на број 021/442-352 или путем електронске поште на адресу Центра: све до попуне групе.

Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон,лични e-mail пријављеног.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе у којој је пријављени запослен.

Број учесника у групи је ограничен.

Поштоване колеге ментори и такмичари,

 

У циљу потпуне транспарентности, а у вези са последњим догађањима када је у питању такмичење у категоријама Програмске апликације и Мултимедијалне презентације желимо да хронолошки поређамо догађаје онако како су се дешавали како бисте имали потпуни увид у све што се десило, од дописа који су упућени, до временских термина када се нешто десило. 

Опширније: Хронологија догађаја у вези са такмичењем

Login Form