cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

НАСТАВНИКУ БИОЛОГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 6. и 7. март 2009. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника биологије по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 055/2008). Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

 1. Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави биологије?
  Методички приступ, визуелизације у биологији.
 2. Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер
 3. Мултимедијални садржаји за неколико наставних јединица у биологији
 4. Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених интернет-претраживача: Yahoo, Google, YouTube. Снимање web страница и преузимање садржаја са web-a.
 5. Видео материјали. Анимације.
  Проналажење и преузимање видео материјала. Конверзија видео-формата. Проналажење и преузимање анимација.
 6. Направим сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са web-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Реализатор семинара Мр Јованка Терзић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, 160-18936-13, Banca Intesa. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до 05.3..2009. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- mail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

НАСТАВНИКУ БИОЛОГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете 3. и 4. април 2009. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника биологије по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 055/2008). Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

 1. Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави биологије?
  Методички приступ, визуелизације у биологији.
 2. Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер
 3. Мултимедијални садржаји за неколико наставних јединица у биологији
 4. Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених интернет-претраживача: Yahoo, Google, YouTube. Снимање web страница и преузимање садржаја са web-a.
 5. Видео материјали. Анимације.
  Проналажење и преузимање видео материјала. Конверзија видео-формата. Проналажење и преузимање анимација.
 6. Направим сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са web-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Реализатор семинара Мр Јованка Терзић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, 160-18936-13, Banca Intesa. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до 02.4.2009. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- mail школе.

Број учесника у групи је ограничен.

за наставнике и сараднике Пољопривредних и Шумарских школа

Позив на семинар

Обавештавамо Вас о одржавању дводневног семинара за стручно усавршавање наставника и сарадника Пољопривредних и Шумарских школа по акредитованом програму Узгој расада на води (бр.231/2008). 21.03. и 22.03.2009. године. Семинар се одржава у рачунарској учионици Основне школе "Светозар Марковић Тоза", Јанка Ч мелика 89, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара

 • Предности хидропоније у односу на традиционалне начине производње.
 • Појам и значај хидропоније.
 • Поступци при производњи расада у контејнерима хидропонским путем.
 • Демонстрација неопходних апарата, опреме и материјала за производњу расада хидропонијом, те увежбавање примене истих за потребе производње расада хидропонијом.
 • Упознавање са значајем бизнис плана и елементима бизнис плана.
 • Израда бизнис плана на примеру контејнерске производње расада купуса и других повртарских, цвећарских култура као и неких шумарских „Float системом“.
 • Интервју са гостом предузетником који је напустио традиционални начин производње и прешао на производњу расада искључиво хидропонијом

Реализација програма је у трајању од 16 часова.

Реализатори семинара: Раде Бараћ, Нада Перић.

Котизација за семинар износи 4600, 00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра 160-18936-13, Банка Интеза.У котизацију улазе пратећи материјал и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном или факсом до 20.03.2009. године. Контакт телефон Центра је 021-442-352.

Контакт особа: Димић Мирјана

За сва питања везана за евентуалну реализацију семинара у Вашој школи стојимо вам на располагању.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име и презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, радно место, email.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, телефон школе, email.

Број учесника је у групи ограничен.

Мапа  1
 
Мапа окружења ЦНТИ
 
Мапа  2
 
Mapa CNTI
 


Прикажи већу мапу

Прикажи већу мапу

Login Form