cnti logo green border

Рачунарске обуке

Индекс чланака

Пројекат Дани информатике у школама Војводине је резултат иницијативе која је потекла од Центра за развој и примену науке, технологије и информатике на Међународним симпозијумима „Технологија и информатика у образовању - за друштво учења и знања” који су одржани 2001, 2003, 2005, 2007 и 2009 године. Реализацији пројекта непосредно је претходило потписивање протокола о сарадњи са Секретаријат за образовање у Извршном већу АП Војводине који је и покровитељ ове акције. Организатор и реализатор су Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине. Дани информатике у школама Војводине је акција која се одвијала у основним и средњим школама у АП Војводини током другог полугодишта школске 2008/2009. године.

Циљ овог пројекта је интензивирање активности школа на пољу развоја и примене информационо комуникационе технологије (ИКТ) у образовању. Школе су се слободно пријављивале за учешће у пројекту. На крају акције извршена су сумирања ефеката по следећим критеријумима и елементима:

 • Постојање рачунарске учионице у школи
 • Постојање прикључка на Интернет
 • Примена рачунара у руковођењу школом
 • Оспособљеност наставника за примену рачунара у настави на акредитованим семинарима
 • Израда мултимедијалних презентација за наставу
 • Примена мултимедија у настави
 • Учешће у подпројекту Ревија образовног софтвера
 • Учешће у подпројекту Креативна употреба електронске табле
 • Постојање и функционалност Web сајта школе
 • Учешће и успех ученика на ревији кратког ђачког филма ФИЛМић 2009 по пропозицијама Microsoft-а
 • Учешће и успех ученика на такмичењу у роботици CD Роби, по посебним пропозицијама
 • Учешће и успех ученика на такмичењима из информатике по календару Министарства просвете

Посебне активности по школама су се одвијале на специфичан начин, зависно од потреба и стања у свакој појединачној школи. Те активности су допринеле позитивним променама у складу са захтевима Пројекта, као што су: формирање рачунарске учионице у школи, прикључење на Интернет, израда мултимедијалне презентације школе, оспособљавање наставника за примену рачунара у настави на акредитованим семинарима, израда и примена мултимедијалних презентација и других софтвера за наставу, учешће ученика на такмичењима из информатике по Календару Министарства просвете и Microsoft-а и тд.

Представићемо Вам укратко резултате активност и подпројеката акције Дани информатике у школама Војводине.

Login Form