Дани информатике у школама Војводине

Покрајински секретар за образовање проф. др Јегеш Золтан и проф. др Слободан Попов, председник Управног одбора ЦНТИ, потписали су протокол о сарадњи између Покрајинског секретаријата за образовање и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Потписници овог протокола су сагласни да сарађују и у следећим областима:

Развијање и унапређивање рада младих таленатa:

 • Републичка и међународна такмичења ученика и студената
 • Усавршавање наставника и сарадника у земљи и иностранству
 • Учестовање наставника, сарадника и студената на међународним скуповима
 • Сваки вид сарадње коју потписници протокола сматрају сврсисходном и око које су потпуно сагласни.
 • Сарадња између потписника протокола ће се остваривати на основу овог протокола и правила која се буду доносила посебно за сваку врсту активности.

Потписници Протокола су сагласни да успоставе интензивну међусобну сарадњу у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију Пројекта Дани информатике у школама Војводине“. Пројекат „Дани информатике у школама Војводине“ биће реализован током другог полугодишта школске 2008/2009. године у циљу подстицања информатизације наставе и популаризације нових образовних технологија у основним и средњим школама у Војводини.

Школа која жели да учествује у акцији подноси пријаву Центру путем попуњеног електронског обрасца до 30. априла 2009. године на адресу daniinformatike@cnti.info. Пријавни образац може се преузети овде. Школе које се пријаве за учешће у Пројекту могу/треба да предузму одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које треба да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта.Фазе реализације пројекта:

Обавештавање свих школа о Пројекту и фазама реализације пројекта

Обавештавање свих школа о Пројекту и фазама реализације пројекта ће бити реализовано у складу са тенденцијама пројекта електронским путем: електронском поштом и обавештењима на овом сајту и на осталим релевантним форумима и порталима.


Саветовања за директоре школа

Саветовање за активе директора основних и средњих организоваће се у току априла месеца 2009. године. Циљ саветовања је информисање директора о значају, циљу и току акције, покретању активности и инструкције о појединим сегментима акције.


Пријава заинтересованих школа за учешће у пројекту - начин укључивања у пројекат

Школа која жели да учествује у акцији подноси пријаву Центру путем слањем попуњеног електронског обрасца до 30. априла 2009. године. Пријавни образац можете преузети овде.


Разноврсне активности за које се определе школе

Школе које пријаве учешће укључују се у одређене активности и омогућавају организатору увид у активности и постигнућа.

Систем onlajn подршке

Свим заинтересованим појединцима из школа које желе да узму учешће у пројекту обезбеђена је online подршка путем савременог система за удаљено учење Moodle платформе - Реализатор ће бити Центар (CNTI). Неопходни ресурси, документа, пропозиције, одговори на честа питања биће доступни путем ове подршке. Ова подршка је доступна током трајања акције Дани информатике у школама Војводине а започеће са радом од 15. априла 2009. године.


Завршна манифестација

На завршној свечаности биће проглашене по три најбоље основне и средње школе у Војводини. Најбољим школама ће том приликом бити уручене награде од покровитеља, односно донатора.Опис пројекта

Школе које се пријаве за учешће у Пројекту могу/треба да предузму одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које треба да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта. Кроз пројекат ће се пратити односно евалуирати следеће активности како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:

 • Формирање рачунарске учионице у школи - Број ученика према броју рачунара у настави који се користе у настави, број кабинета са рачунаром, мултимедијалне учионице,..
 • Прикључење на Интернет - Број умрежених рачунарских учионица повезаних на Интернет
 • Примена рачунара у руковођењу школом - Постојање одговарајућег софтвера и мреже на релацији директор, секретар, помоћници, рачуноводство...
 • Оспособљеност наставника за примену рачунара у настави на акредитованим семинарима - Број оспособљених наставника за примену рачунара у настави по акредитованим семи нарима на основу сертификата у досијеима наставника.
 • Израда мултимедијалних презентација за наставу - Број израђених мултимедијалних презентација (образовних софтвера) за употребу у наставном процесу. Прикупљен софтвер ће бити јавно доступан за преузимање након завршетка акције.
 • Примена мултимедија у настави - Евидентирани часови са применом мултимедије у настави
 • Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике -Учешће на такмичењима из информатике (број ученика).
 • Постигнут успех на такмичењима из информатике по Календару Министарства просвете и спорта и по проп озицијама Microsoft – a.
 • Израда мултимедијалне презентације школе - како се користи информациона технологија у настави и уопште у животу и раду школе са темом: „Лична карта школе за 21. век“
 • Учешће и резултати постигнути на такмичењу са CD robi-јима и интерфејсом (по посебним пропозицијама)
 • Постојање и функционалност школског сајта – оцењује се квалитет и функционалност.
 • Креативна употреба електронске табле - Вредноваће се избор образовног и коришћеног софтвера, део припреме за час, припремљен материјал за час, укључивање ученика у рад са таблом, подешавање софтвера за таблу конкретним условима на часу или укусу наставника, уз одговарајуће образложење.Такмичење - CD Robi

Такмичење из роботике ће се одржати у недељу, 17. маја 2009. године у основној школи "Светозар Марковић Тоза", Јанка Чмелика 89 у Новом Саду, са почетком у 10 часова. Заинтересоване школе које су пријавиле своје учешће у акцији Дани информатике у школама Војводине 2009, имају право на један гратис комплет роботића CD Robi који ће се склапати на самом такмичењу од стране такмичара. Позивамо школе учеснице акције Дани информатике у школама Војводине 2009 да што пре пријаве учешће у овој активности што подразумева достављање потребних података о о такмичарима (име, презиме, разред) и менторима (име, презиме, лични контакт телефон). Потребне податке можете доставити маилом, на адресу или факсом на број 021/442-352. Више о начину такмичења можете прочитати у даљем тексту.

Такмичење за ученике основне школе - CD Robi се састоји из два дела:

 • Склапање модела CD Robi,
 • Вожња склопљеног модела у лавиринту.
 1. Правила за “Прво јуниорско такмичење у роботици - CD Robi 2008” припремили су чланови организационог одбора. Правила важе за све учеснике такмичења. Приступање такмичењу значи да се такмичар слаже са пропозицијама такмичења у потпуности.
 2. Материjал: ЦД Роби комплет који садрже следеће елементе:
  • ЦД плоче,
  • Налепница ЦД Роби,
  • Украсну траку,
  • Моторе са редукторима,
  • Кабл за повезивање са управљачем (контролером),
  • Супер лепак,
  • Кутија


Основа за склапање модела је CD Robi комплет. Измене у дизајну и конструкцији CD Robi модела нису дозвољене. Такмичар сам склапа CD Robi модел без асистенције ментора или других особа. Није дозвољена модификација оригиналних делова CD Robi комплета. Модел који не одговара пропозицијама такмичења дисквалификује такмичара без обзира на приговор.

Такмичар може да користи лепак за склапање CD Robi модела. Избор лепка је ствар такмичара.
За модел CD Robi не могу да се користе завртњи или гумице.


Регулатива за CD Robi модел:

CD Robi модел саставља се искључиво из комплета који сваки такмичар добија пред само склапање. Сви модели CD Robi комплета су идентични, што ће бити потврђено комисијским записником пре поделе комплета

Ток такмичења

 1. Знак за почетак такмичења даје главни судија такмичења.
 2. Учесници почињу са састављањем и тестирањем CD Robija по одобрењу главног судије. По истеку времена, такмичар одлаже састављен CD Robi у кутију. Време за састављање не може да се продужава. Два дежурна наставника прегледају састављен CD Robi и дају оцену. Оцена се уписује у записник, а на кутију се ставља заштитна налепница. Налепницу може да скине само судија на полигону. Кутија са оштећеном налепницом аутоматски дисквалификује такмичара без обзира на приговор.
 3. Вожња састављеног модела CD Robija одвија се на полигону. Судије прегледају кутију да ли је оригинална налепница неоштећена. Ако је у реду судија скида налепницу и предаје модел такмичару. Такмичар проверава функционалност CD Robija и спрема се за вожњу кроз лавиринт. Сваки такмичар има две вожње. Мери се време проласка кроз лавиринт, а боље време се бележи. Ако CD Robi из било ког разлога не функционише судија позива сервисни тим, а такмичара упућује на чекање. У међувремену позива следећег такмичара.
 4. Сваки такмичар дужан је да води рачуна о свом CD robiju. Изгубљен или украден CD Robi комплет елиминишу такмичара са такмичења.
 5. Полигон: Састављање CD Robija одвија се у учионици у којој могу да буду само судије и такмичари. Ментори немају приступ у зону такмичења.
 6. Понашање на такмичењу:
  • Кажњиво је уништавати полигон и модел других такмичара.
  • Вербално вређање такмичара, судија, или других лица.
  • Судије имају последњу реч у случајевима који овде нису обухваћени.
 7. Бодовање: такмичење има три рангирана места: прво, друго и треће место.
  • Оценом од 1 до 10 бодова оцењује се састављен CD Robi.
  • Најбоље време оцењује се :
   • првопласиран добија 5 бодова,
   • другопласиран добија 4 бода,
   • трећепласиран добија 3 бода,

Бодови се сабирају и представљају елементе за ранг листу. Комисија оверава записнике из свих учионица и проглашава ранг листу коначном. По објављивању ранг листе проглашавају се победници.

Датум, место и сатница такмичења биће накнадно одређени.


Креативна употреба електронске табле


У активностима са електронским таблама могу да учествују наставници основних и средњих школа са територије Војводине, који користе интерактивну електронску таблу у настави.
Циљ ове активности је да се промовише употреба електронске табле као алата који намеће коришћење интерактивног софтвера, симулација и презентација у настави. Другим речима, позвани сте да пренесете колегама Ваша искуства у коришћењу интерактивне табле. Модел табле која се користи није битан. Може се приказати рад на Wiimote Whiteboard, SmartBoard, mimio, eBeam или било ком другом моделу табле.
Наставници, који пошаљу најбоље радове, биће награђени, а њихово учешће у овој активности донеће додатне бодове школи. Учесници у овој активности ће бити позвани на завршну смотру у оквиру „Дана информатике“ да представе свој начин коришћења интерактивне табле, кроз кратак приказ једног свог часа.
Неопходно је да сваки учесник на конкурсу пошаље укупно три фотографије направљене на часу приликом употребе електронске табле и материјала, који је представљен током ове акције. Могу се послати и фотографије са два или три различита часа, ако је исти материјал коришћен у раду са више одељења.

Onlajn подршка наставницима, који желе да учествују, биће доступна преко еУчења на сајту CNTI. Учешћем у активности креативна употреба електронске табле, наставници прихватају да се материјал који су креирали, представи на сајту CNTI, и стави на слободно располагање свима, који желе да га користе у образовне и некомерцијалне сврхе.
Приказ материјала за час можете послати на 1CD-у или 1DVD-у. Не постоје било каква ограничења у погледу величине, типа или броја фајлова, осим капацитета самог медија. У оквиру ове активности вредноваће се:


 • избор образовног софтвера (специјализоване апликације за одређени предмет, интерактивне симулације, софтвери за интерактивне тестове и сл.);
 • доступност коришћеног софтвера наставницима (предност има бесплатан или јефтин софтвер, ако постоји у одређеној области),
 • део припреме за час, који описује начин коришћења интерактивне табле;
 • припремљен материјал за час (уколико постоји) у виду презентације или писаног материјала за ученике;
 • укључивање ученика у рад са таблом, у оквиру понављања лекције, провере знања, вежбања, решавања тестова („на табли“) и сл.;
 • подешавање софтвера за таблу конкретним условима на часу или једноставно укусу наставника, уз одговарајуће образложење. Ова подешавања треба да послуже наставницима, који ће убудуће користити сличне моделе интерактивних табли;
 • материјал креиран на самом часу, уз употребу табле (screenshot-ови, или видео туторијали);Ревија образовног софтвера

Ревија образовног софтвера израђеног од стране просветног кадра запослених у школама учесницима. Софтвери који се достављају биће бодовани и укључени у израду базе образовног софтвера која би била јавно доступна путем Интернета на сајту CNTI. Учешћем на ревији, аутори ових софтвера (наставници) прихватају да се материјал који су креирали стави на слободно располагање свима, који желе да га користе у образовне и некомерцијалне сврхе. Вредноваће се број достављених софтвера према предметима. Образовне софтвере можете послати на 1CD-у или 1DVD-у у одговарајућем облику. Ограничења у погледу типа или броја фајлова не постоје, осим величине фајла и капацитета самог медија. Сваки софтвер потребно је доставити у одговарајућем облику уз пратећу документацију која ће садржати релевантне податке о софтверу.

Прва фаза: Достављање пријава са софтверима у електронском облику до 25. маја 2009. године.
Друга фаза: Преглед и бодовање пристиглог материјала.
Трећа фаза: Израда базе софтвера и њено постављање на ИнтернетЗавршна манифестација

На завршној свечаности биће проглашене по три најбоље основне и средње школе у Војводини. Најбољим школама ће том приликом бити уручене награде од покровитеља, односно донатора.

За све додатне информације можете се обратите на телефоне:
Тел. 021/442-352; 444-024
Е-mail: