Поштовани/а,

Уочили смо да је било извесних проблема у функционисању мејл сервера и желимо да будемо сигурни да су сва обавештења из протеклог месеца стигла до учесника акције те кратак резиме објављујемо и на Веб сајту уз могућност да преузмете оригиналне дописе.

  • Подсећамо учеснике акције Дани информатике у школама Војводине 2009 који то до сада нису учинили да нам доставе попуњен образац за евидентирање параметара употребе информатичке технологије у наставном процесу. Уз овај допис достављамо Вам у додатку и примерак упитника (Upitnik Dani informatike 2009.xls) Молимо Вас да обратите пажњу да овај докуменат има три радна листа, по један за сваки од три дела упитника које је потребно попунити: Опрема, Акредитовани семинари и Образовни софтвери. Попуњен образац упитника потребно је доставити најкасније до 20.10.2009. године у електронском облику маил-ом на адресу . Молимо Вас да доставите Упитник у датом року ради правовременог сумирања резултата акције Дани информатике у школама Војводине и организације завршних активности.
  • Подсећамо Вас да да доставите мултимедијалну презентацију школе са темом: „Лична карта школе за 21. век“. Презентацију је потребно доставити на два медија, било на ЦД-у било на ДВД медију. ЦД или ДВД медије пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Акцију Дани информатике у школама Војводине, најкасније до 20. октобра 2009 године.
  • Молимо све који су учествовали у активности креативна употреба електронске табле, приказ материјала пошаљу на ЦД-у или ДВД-у. Неопходно је да сваки учесник у овој активности на конкурсу пошаље укупно три фотографије направљене на часу приликом употребе електронске табле и материјала, који је представљен овом активношћу. Могу се послати и фотографије са два или три различита часа, ако је исти материјал коришћен у раду са више одељења. ЦД или ДВД медије пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Акцију Дани информатике у школама Војводине, Примена интерактивне електронске табле, најкасније до 20. октобра 2009 године.
Молимо Вас да нам доставите тражене информације што пре како бисмо успешно сумирали резултате акције и привели акцију крају. Дописе је могуће погледати овде.