Дани информатике у школама Војводине је манифестација која се реализује по у основним и средњим школама у АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне заједнице. Ова манифестација je реализоваna у основним и средњим школама у АП Војводини током 2012. године.

Пројекат је резултат иницијативе која је потекла од овог Центра на Међународном симпозијуму „Технологија, Информатика, Образовање - за друштво учења и знања”. Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање и културу ова манифестација је успешно реализована претходне три године. Целокупне активности оцењене су веома високом оценом у просветној јавности као и од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Иницијатива да се акција понови је уродила плодом и ове 2012 године.

Циљ овог пројекта је да подстакне процес информатизације наставе у школама Војводине као и да се популаришу нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима.

 

computers_school_1249813c

 


 
 
Школе које su узеле учешће у пројекту предузимале су одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које могу да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта.

Кроз пројекат се прате односно евалуирају следеће активности и напори учињени у правцу информатизације и унапређења наставног процеса и рада школе уопште, како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:

  • Примена рачунара у руковођењу школом;
  • Оспособљавање наставника на акредитованим семинарима на тему употребе информационо-комуникационих технологија у процесу наставе;
  • Ревија образовних софтвера, односно израда мултимедијалних презентација за наставу, примена мултимедија у настави; (по посебним пропозицијама);
  • Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике, роботике и медија
  • Употреба интерактивних електронских табли (по посебним пропозицијама);
  • Постојање и функционалност школског сајта
Школе које желе да узму чешћа у акцији потребно је да доставе попуњен електронски образац пријаве на адресу . Образац пријаве можете преузети овде
 
rad_sa_decom