cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Индекс чланака

 
 
Школе које su узеле учешће у пројекту предузимале су одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које могу да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта.

Кроз пројекат се прате односно евалуирају следеће активности и напори учињени у правцу информатизације и унапређења наставног процеса и рада школе уопште, како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:

  • Примена рачунара у руковођењу школом;
  • Оспособљавање наставника на акредитованим семинарима на тему употребе информационо-комуникационих технологија у процесу наставе;
  • Ревија образовних софтвера, односно израда мултимедијалних презентација за наставу, примена мултимедија у настави; (по посебним пропозицијама);
  • Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике, роботике и медија
  • Употреба интерактивних електронских табли (по посебним пропозицијама);
  • Постојање и функционалност школског сајта
Школе које желе да узму чешћа у акцији потребно је да доставе попуњен електронски образац пријаве на адресу . Образац пријаве можете преузети овде
 
rad_sa_decom
 

Login Form