cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Индекс чланака

Упутство за припрему и слање образовних софтвера

 

Софтвер (презентацију) са свим потребним фајловима (све што презентација користи) потребно је сместити у засебну фасциклу коју именујете према имену софтвера (обавезно малим словима латиничним писмом и без употребе наших слова у имену фасцикле č, ć, đ, ž,... и то тако што ћете заменити у имену фасцикле све празнине доњим цртама _ (underscore)) На пример, ако се Ваш образовни софтвер у оригиналу зове Живот и дело Вука Караџића, фасцикла у којој је смештен са потребним материјалом треба да се зове zivot_i_delo_vuka_karadzica.

Уз сваки појединачни образовни софтвер потребно је да буде достављена пратећа документација у електронском облику која ће садржати релевантне податке о софтверу:

У свакој фасцикли са појединачним софтвером потребно је да постоји и текстуални фајл procitaj_me.doc који можете преузети овде. Поменути фајл попуните траженим информацијама за сваки појединачни софтвер који достављате. Када завршите са попуњавањем обрасца procitaj_me.doc сачувајте га у фасцикли са образовним софтвером (у нашем примеру у фасцикли zivot_i_delo_vuka_karadzica). Употребите неки од програма за архивирање (WinZip, WinRar, Total Commander...) да запакујете фасциклу која садржи софтвер и остале потребне фајлове у .zip формат.

Након паковања имаћемо

-          fasciklu zivot_i_delo_vuka_karadzica i

-          arhivu sa imenom zivot_i_delo_vuka_karadzica.zip.

Оба објекта, фасциклу zivot_i_delo_vuka_karadzica и архиву, односно .zip фајл zivot_i_delo_vuka_karadzica.zip потребно је доставити за ревију софтвера.

Све софтвере за ревију образовног софтвера можете доставити на једном или више медија, било на ЦД-у било на ДВД медију. На једном медију могуће је доставити више образовних софтвера, ограничени сте само капацитетом оптичког медија. Ове медије (CD, DVD) са софтверима којим учествујете у ревији образовног софтвера пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Ревију образовног софтвера, најкасније до 20 децембра. 2011 године.

 

Login Form