cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Дани информатике у школама Војводине је манифестација која ће се реализовати у основним и средњим школама у АП Војводини током другог полугодишта школске 2009/2010. године.

Пројекат је резултат иницијативе која је потекла од овог Центра на Међународном симпозијуму „Технологија, Информатика, Образовање - за друштво учења и знања”. Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање и културу ова манифестација је успешно реализована 2005. и 2009. године. Целокупне активности оцењене су веома високом оценом у просветној јавности као и од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Иницијатива да се акција понови је уродила плодом и ове 2010. године.

Организатори и реализатори су Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине.

Опширније: Основне информације о акцији "Дани информатике у...

У даљем тексту можете пронаћи често постављена питања у вези акције "Дани информатике у школама Војводине 2010" и одговоре на њих. Уколико имате додатних питања сем ових можете се информицати броју телефона 021/442-352, или на мејл адресу , контакт особа Јован Сандић.

 • Кад почиње акција?

Акција почиње званично 15. априла 2010. године.

 • Како се учествује?

У  акцији Дани информатике у школама Војводине 2010 можете да учествујете и да будете награђени као појединац или као школа. У оба случаја потребно је да школа пријави своје учешће у акцији користећи образац пријаве (доставите попуњен електронски образац пријаве на адресу ). Образац пријаве можете преузети овде. На пример, као појединац можете да учествујете и да будете награђени за свој рад у подпројекту "Креативна употреба електронске табле", док се за школу вреднују све активности које су наведене у листи активности које ће се током акције пратити.

 • Да ли школа мора учествовати у свим активностима и/или подпројектима?

Не. Школа/појединци из школе могу учествовати у различитим активностима, али не нужно свим активностима.

 • Зашто је боље учествовали у више активности током акције?

Што је већи број активности у којима се учествује у акцији, то је већи број бодова који школа може прикупити, а тиме се повећавају шансе да школа избије у сам врх и буде једна од три награђене школе у својој категорији (основна, средња) у овом циклусу акције.

 • Зашто бих ја као појединац учествовао у некој активности?

На првом месту јер ће на тај начин Ваша школа прикупити више бодова. На другом јер већина активности предвиђа појединачне награде за најбоље радове/учешћа.

 • У ком временском периоду се прате активности?

Акцијом се пратe активности и постигнућа до краја школске 2009/10. године.

 • Да ли се прате активности само у периоду трајања акције?

Неке активности се прате пре и након почетка ове школске године и одатле следи и да се другачије бодују при почетка ове школске године а другачије током ове школске године (на пример број просветних радника школе обучених у програмима за примену ИКТ у настави). За неке аспекте акције је неважна временска компонента, односно важно је тренутно стање, као што је на пример опремљеност школе ИКТ опремом која се бодује процентуално у односу на број просветних радника и број ђака који тренутно иду у школу. Неке активности се пак прате само током ове школске године (На пример, учешће и успеси ђака на такмичењима и конкурсима).

 • Зашто је потребно да у упитнику прецизно наведем све чињенице?

Навођењем прецизних података помажете нам да сагледамо реално стање опремљености наших школа савременом ИКТ опремом и новим образовним технологијама. У складу са бројем ученика и просветних радника у Вашој школи се одређује индекс опремљености у различитим категоријама опреме према којем се врши бодовање. На пример, имамо две школе са једном рачунарском учионицом од 20 рачунара. Прва школа има укупно 200 ђака а друга 1000. Индекс прве школе ће сигурно бити већи јер је по једном рачунару 10% ученика док је у другој школи то 2%. Број бодова који школа може добити овом активношћу додатно се коригује одређивањем броја бодова на сличан начин (процентуално у зависности од бројних фактора): бројем кабинета који имају рачунар, бројем електронских табли, бројем ученика који похађају изборне предмете Од играчке до рачунара и Информатике и рачунарства (важи само за основне школе), итд. Све чињенице које наведете у упитнику морају бити проверљиве на захтев покровитеља и организатора.

 • Зашто је битно да школа има веб сајт?

Није битно само да га имате већ и да је квалитетан у смислу информација које пружа. Веб сајт је електронска лична карта Ваше школе и извор квалитетних и вредних информација за све посетиоце ваших веб страница о вашим напорима и активностима, односно за све оне који су упућени на школу: професоре, ученике, родитеље. Посебно ће се вредновати да ли је сајт ажуран и колико је често ажуриран.

 • Да ли је израда веб сајта школе на тему "Лична карта школе за 21. век“ исто што и имати Веб сајт школе?

Не. Израда веб сајта школе на тему како се користи информациона технологија у настави и уопште у животу и раду школе под називом: "Лична карта школе за 21. век“ је активност која се спроводи током трајања акције и предвиђа могућност да се група људи из школе обучи да изради и ажурира Веб сајт. Наведена тема је добра могућност да се током рада на овом сајту реално сагледа стање опремљености и/или употребе ИКТ у процесу наставе, као и да се понуде нека решења за постојеће проблеме. Сама обука ће се изводити у Веб окружењу употребом система за удаљено учење (Мудл). Тимови/појединци из пријављених школа обучиће се за израду и ажурирање веб сајта заснованог на Јооmla CMS-u. Ова обука је бесплатна за заинтересоване професоре и ученике из школа које пријаве своје учешће у акцији.

 • Колико траје ова активност?

Активност израде веб сајта школе на тему "Лична карта школе за 21. век“ траје колико траје и акција.

 • Да ли могу да учествујем у активности "Лична карта школе за 21. век" ако школа није пријавила учешће у акцији?

Не. Школа мора пријавити своје учешће у акцији. По почетку активности "Лична карта школе за 21. век" координатор акције испред школе доставља списак организатору који на основу списка формира налоге за учешће у овој активности.

 • Која је корист школе од ове активности?

За школе које немају Веб сајт ово је идеална прилика да га тим људи из школе направи, а по завршетку активности школа добија бодове према успешности свог тима у активности, чиме се укупан број бодова школе зарађених током акције увећава.

 • Да ли је ова обука за израду веб сајтова акредитована?

На жалост, ове школске године овај семинар није акредитован, тако да просветни радници школе не добијају усавршавајуће бодове/сате за учешће у активности "Лична карта школе за 21. век".

 • Шта је Ревија образовних софтвера?

Ревија образовних софтвера је подпројекат акције којим се прикупљају образовни софтвери/мултимедијалне презентације за употребу у наставном процесу. Аутори образовних софтвера из школе достављају софтвере уз једна текстуални докуменат у којем су дефинисане генералије софтвера (према достављеном обрасцу). Аутори такође дају сагласност да се ови софтвери објаве на бази знања на адреси http://www.cnti.info/bazaznanja/ и да се ставе бесплатно на располагање свим колегама у образовне и некомерцијалне сврхе.

 • Да ли можемо да учествујемо са истим софтверима као и у претходним циклусима акције?

Не. Сви софтвери који су достављени у претходним циклусима акције су бодовани у претходним циклусима акције.

 • Шта је Примена мултимедије у настави?

То је активност којом се сваки час одржан уз помоћ горе наведених мултимедијалних софтвера и презентација за наставу евидентира са неколико снимака начињених дигиталним фотоапаратом уз укључен приказ датума и времена. На снимцима треба обавезно да се види наслов софтвера који се употребљава и атмосфера на часу, односно мора се са снимака недвосмислено видети да је на Вашем часу употребљен тај софтвер. Уз фотографије, потребно је доставити и софтвер и попуњен образац за тај час.

 • Да ли могу у оквиру активности Примена мултимедије у настави да користим софтвере са којим конкуришем у оквиру подпројекта Ревија образовних софтвера?

Да, зашто да не. У обрасцу ћете само назначити да исти софтвер конкурише и у подпројекту Ревија образовних софтвера.

 • Ја не желим да делим са другима свој софтвер/презентацију. Да ли морам да пошаљем свој софтвер да бих учествовао у активности Примена мултимедије у настави?

Да, морате послати софтвер који сте користили у оквиру ове активности због евидентирања и утврђивања услова потребних за добијање одређених бодова. Уколико не желите да делите Ваш софтвер са другима то ћете назначити у обрасцу и Ваш софтвер неће бити објављен на бази знања.

 • Да ли могу да у активности Примена мултимедије у настави користим и софтвере које нисам сам направио/ла?

Да, можете. У обрасцу је потребно навести генералије (ко је произвођач, које године је објављен софтвер,...)

 • Да ли се добија више бодова ако користим софтвере личне израде?

Да, претпоставка је да је софтвер личне израде увек прилагођени и усклађени са конкретним потребама и реалном окружењу у којем се настава изводи.

 • Да ли се може десити да не добијем уопште бодове?

Да, ако користите неадекватне софтвере, нисте доставили потребне податке, са фотографија се не види једнозначно када су снимљене, накнадно сте додали датум на фотографију,...

 • Како се прати учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике по Календару Министарства просвете и спорта?

Прати се учешће ученика на свим нивоима такмичења, од општинског до републичког нивоа. Додатно се бодује ако су ученици постигли запажен успех.

 • Да ли се прати и учешће ученика на наградним конкурсима?

Да, прати се учешће ученика на одређеним наградним конкурсима на којима је потребно да ученици/наставници покажу зрелост у раду са ИКТ, као што је на пример Microsoft ФИЛМић или такмичење у роботици.

 • Шта је Креативна употреба електронске табле?

Креативна употреба електронске табле је подпројекат акције којим појединци/школе конкуришу са припремама за час и образовним софтверима направљеним за употребу са интерактивном електронском таблом. Овај подпројекат се реализује по посебним пропозицијама. Награђују се најбољи појединци и школе у оквиру подпројекта у обе категорије (основна и средња школа).

Дани информатике у школама Војводине реализоваће се и током 2010. године на основзу протокола о сарадњи између Покрајинског секретаријата за образовање и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Поменути протокол, потписали су 11.3.2009. проф. др Јегеш Золтан, Покрајински секретар за образовање и проф. др Слободан Попов, председник Управног одбора ЦНТИ. Потписници Протокола су сагласни да успоставе интензивну међусобну сарадњу у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију Пројекта "Дани информатике у школама Војводине" који ће бити реализован у основним и средњим школама у Војводини, у циљу подстицања информатизације наставе и популаризације нових образовних технологија.

Више информација о пројекту "Дани информатике у школама Војводине 2010" можете пронаћи овде.

Опширније: Протокол о сарaдњи са Покрајинским...

Login Form