У понедељак, 20. септембра 2010. године од 9.30 до 14.00 часова у великој сали Скупштине АП Војводине, Нови Сад, Владике Платона 66, одржана је тематска конференција и саветовање за директоре основних и средњих школа Војводине под називом „Стратегија информатизације школа у Војводиниу организацији Покрајинског секретаријата за образовање  и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Саветовање је одржано у оквиру акције Дани информатике у школама Војводине.

 

На саветовању су наступили следећи предавачи са следећим темама, презентације предавача можете преузети у секцији за преузимања нашег сајта.

ТЕМА

ПРЕДАВАЧ

Стратегија информатизације школа у Војводини

Проф. др Золтан Јегеш, секретар, Покрајински секретаријат за образовање

Информатичка технологија и наставни процес

Проф. др Драгослав Херцег, Природно математички факултет, Нови Сад

Дани информатике у школама Војводине

Проф. др Слободан Попов, Природно математички факултет Нови Сад

Стјепан Хан – додела плакете за најбољу школу

Проф. др Илија Ћосић, Факултет техничких наука, Нови Сад

Базе података школа у Војводини (представљање пројекта Секретаријата)

Маја Поповић, спец. за електронско пословање, Покрајински секретаријат за образовање

Примена Интернета у процесу наставе

Мр Светлана Малетин, гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад

Примена рачунара и Интернета у руковођењу школом; live@edu; Школа будућности;

Катарина Милановић, Microsoft Београд

Прикључење на Интернет; Формирање рачунарске учионице у школи; Технички аспект имплементације школске мреже, препоруке и стандарди (Администрација и настава) - препоруке за хардвер и софтвер)

Патрик Малина, Професор информатике, Основна школа "15. октобар", Пивнице

Стратегије решавања ванредних ситуација - могућности информатичких технологија у превазилажењу ванредних ситуација

др Паун Береш, Министарство одбране Републике Србије

Управљање одељењем/школом у ванредним ситуацијама - live@edu + Moodle, препоруке и решења, „Лична карта школе за 21. век“, Примена интерактивне електронске табле у настави

Јован Сандић, ЦНТИ

Примена мултимедија у настави; Израда мултимедијалних презентација за наставу; Ревија образовних софтвера (ЦНТИ, Мајкрософт, Секретаријат)

др Жељко Станковић, ЗУОВ Београд


{gallery}daniinformatike10/konferencijafoto/{/gallery}