Циљ активности Креативна употреба интерактивне електронске табле је да промовише употребу електронске табле, као алата који намеће коришћење интерактивног софтвера, симулација и презентација у настави. Другим речима, позвани сте да пренесете колегама Ваша искуства у коришћењу интерактивне табле. Модел табле која се користи није битан. Може се приказати рад на Wiimote Whiteboard, SmartBoard, mimio, eBeam или било ком  другом моделу табле.

Најбољи из ове активности ће бити награђени и позвани на завршну смотру у оквиру „Дана информатике у школама Војводине“ да представе свој начин коришћења интерактивне табле, кроз кратак приказ једног свог часа. Наставници, који пошаљу своје радове донеће додатне бодове школи у укупном пласману у акцији Дани информатике у школама Војводине. Учешћем у овој активности, наставници прихватају да се материјал који су креирали, представи на сајту ЦНТИ, и стави на слободно располагање свима, који желе да га користе у образовне и некомерцијалне сврхе.

Приказ материјала за час можете послати на CD-у или DVD-у. Не постоје било каква ограничења у погледу величине, типа или броја фајлова, осим капацитета самог медија.

 

Процењиваће се:

  • избор образовног софтвера (специјализоване апликације за одређени предмет, интерактивне симулације, софтвери за интерактивне тестове и сл.) и доступност коришћеног софтвера наставницима (предност има бесплатан или јефтин софтвер, ако постоји у одређеној области),
  • део припреме за час, који описује начин коришћења интерактивне табле
  • припремљен материјал за час (уколико постоји) у виду презентације или писаног материјала за ученике
  • укључивање ученика у рад са таблом, у оквиру понављања лекције, провере знања, вежбања, решавања тестова („на табли“) и сл.
  • подешавање софтвера за таблу конкретним условима на часу или једноставно укусу наставника, уз одговарајуће образложење. Ова подешавања треба да послуже наставницима, који ће убудуће користити сличне моделе интерактивних табли.
  • материјал креиран на самом часу, уз употребу табле (screenshot-ови, или видео туториали).

На првом месту у процени достављеног материјала цениће се допринос електронске табле квалитету реализације наставе. Побројани елементи су смернице шта све можете радити уз електронску таблу на часу, пре него обавезни део сваког часа и тако их треба и посматрати. 

Препоручљиво је да сваки учесник на конкурсу пошаље фотографије направљене на часу приликом употребе електронске табле и материјала, који је представљен овом активношћу. Могу се послати и фотографије са два или три различита часа, ако је исти материјал коришћен у раду са више одељења.

Тражене материјале потребно је доставити на два медија, било на  CD-у било на DVD медију.  CD или DVDмедије пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Акцију Дани информатике у школама Војводине, Примена интерактивне електронске табле у настави, најкасније до 30. новембра 2010 године.