cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

"Дани информатике у школама Војводине 2013"

Дани информатике у школама Војводине је манифестација која се реализује по четврти пут у основним и средњим школама у АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне заједнице. Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Циљ овог пројекта је да подстакне процес информатизације наставе у школама Војводине као и да се популаришу нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима.

То подразумева да у догледно време рачунар у школи буде један од основних алата, средство за остваривање боље и савремене комуникације између свих субјеката који непосредно и посредно учествују у васпитно образовном раду.

Пројекат се реализује у току првог полугодишта у основним и средњим школама у Војводини.

Овим циклусом настављамо додељивање награде и плакете под именом доајена информатике у Војводини проф. Стјепана Хана. Ова награда се додељује сваке године најуспешнијој школи у Војводини на пољу информатике.

  • Кроз пројекат ће се пратити односно евалуирати следеће активности и напори учињени у правцу информатизације и унапређења наставног процеса и рада школе уопште, како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:
  • Примена рачунара у руковођењу школом;
  • Оспособљавање наставника на акредитованим семинарима на тему употребе информационо-комуникационих технологија у процесу наставе;
  • Ревија образовних софтвера, односно израда мултимедијалних презентација за наставу, примена мултимедија у настави;(по посебним пропозицијама);
  • Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике, роботике и медија
  • Употреба интерактивних електронских табли (по посебним пропозицијама);
  • Постојање и функционалност школског сајта

Школе које желе да узму учешћа у акцији потребно је да доставе попуњен електронски образац пријаве, који се може преузети на интернет страници www.cnti.info, на адресу .

Рок за пријаву је 1. новембар 2013. Школе које су се пријавиле на крају циклуса добиће упитник који ће попунити и на основу ког ће се вршити бодoвање.

Преузмите Упитник за Дане информатике у школама Војводине 2013.

За све информације обратити се на :

Тел. 021/442-352; www.cnti.info; E-mail:

Login Form