cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 2016.
Ранг листа

Прва награда за школе

- ОШ „Свети Георгије“ Уздин
- Хемијско прехрамбена школа Чока

Прво место

Модели и макете

Основнe школe
-Групни рад – Ученици трећег разреда – „Наше будуће насеље“ ОШ „С.М. Тоза“ Нови Сад
Ментор – Девет учитељица

- Доријан Сатлер – Веломобил – возило будућности ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Ментор - Силвана Рељин

Средње школе

- Димитрије Јовановић, Пољопривредна школа Футог
Ментор - Катарина Пилиповић

Мултимедијалне презентације

Основне школе
-Марк Исаков, ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
-Павле Јовановић, ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
Мeнтoр - Јасмина Јерковић

- Наталија Француски, ОШ „Ђура Јакшић“ Кикинда
Meнтoр - Милан Драгосавац

Средње школе
- Акош Гонцлик, Хемијско прехрамбена средња школа Чока
Meнтoр - Илдико Хорват Бабински

Литерарни радови

Основне школе
- Вид Вашалић. 1. Рад „Ветар“ ОШ „Славко Родић“ Банатско Велико Село
Мeнтoр - Владимирка Мирчета

-Михајло Рац 5. „Тужан је мој град“ ОШ „Свети Сава„ Кикинда
Ментор - Татјана Првуловић

- Андреја Ђурђевић 5/3 „Зелени сплав среће“ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Рума
Ментор - Сања Дражић

Средње школе
- Дејан Богосављев 4. „Енергија је свда око нас“ Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда
Meнтoр - Снежана Замуровић

Ликовни радови

Основне школе
- Катарина Алексић, - „Еко стрип“, ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
Ментор – Јасмина Јерковић

Средње школе
- Ања Берић, „Соларни панели“, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда
Ментор - Снежана Замуровић

Друго место:

Модели и макете

Основнe школe

- Вук Синђелић – „Сеоско двориште“ , ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Ментор - Љиљана Калембер

- Дмитар Маодуш - „Ефикасна соларна кућа“ ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова
-Милан Миодраг
- Весна Маодуш
Ментор - Милица Вранић

Мултимедијалне презентације

Основне школе
- Тамара Продановић, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ириг
Мeнтoр - Мирјана Бурсаћ

- Душица Трбовић, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка
Мeнтoр - Јелена Керекеш

Средње школе
- Софија Кулић, Гимназија „Исидора Секулић“ Нови Сад
Мeнтoр - Јованка Терзић

Литерарни радови

Основне школе

- Матија Гросу, 1. „Поздрав Сунцу“ ОШ „Свети Георгије“ Уздин
Мeнтoр – Татјана Романов

- Анђела Савовић 5. „Енергија је свуда око нас“ ОШ „Свети Георгије“ Уздин
Мeнтoр - Марија Трајковић

- Нина Станојев 6. „Окрени се и погледај“ ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Мeнтoр – Љиљана Крстић Јованов

Ликовни радови

Основне школе

- Награда за групни рад ОШ „Јован Поповић“ Сусек
Ментор - Ђурђица Стојковић

Ана Јевтић, ОШ „Вера Мишчевић“ Белегиш
Ментор - Ивана Маџаревић

Средње школе
- Бајић Инес, Хемијско прехрамбена школа Чока
Мeнтoр - Илдико Хорват Бабински

Треће место:

Модели и макете

Основнe школe
-Групни рад „Ветрењаче“, ОШ „Вера Мишчевић“ Белегиш
Ментор - Стеван Ђорђевић

-Изабела Фодор, „Воденица“, ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад
Ментор - Ангела Терек

Средње школе
- Акош Шерфезе, Хемијско прехрамбена школа Чока
Ментор - Илдико Хорват Бабински

Мултимедијалне презентације
Основне школе

- Немања Бежановић, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Рума
Мeнтoр - Јелена Десанчић

Тим Жарковци, ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин
Meнтoр – Снежана Врањеш

Средње школе
- Дуња Гашић, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда
Meнтoр - Снежана Замуровић

Литерарни радови

Основне школе

- Тамара Ћурчић 2. „Пробуди се свете“ ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Мeнтoр - Љиљана Крстић Jованов

-Глорија Олај 5. „Нови свет“ ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Ментор - Драгица Вукша

- Тијана Карић 7. „Сетлост која мења живот“ ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Мeнтoр - Зита Херцег

Ликовни радови

Основне школе
- Наталија Предовић, ОШ „Вук Караџић„ Црвенка
Ментор - Нада Гатарић

-Такач Анабела, ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Ментор - Волаш Цибула Елеонора

Средње школе
- Тијана Шубарички, Хемијско прехрамбена школа Чока
Ментор - Илдико Хорват Бабински

Специјалне награде и похвале.

Награде за масовност

- Нагарада за групни ликовни рад 1./2 одељење ОШ „Свети Георгије“ Уздин
Ментор - Татјана Романов
-Даниел Суса

-Одељење II/1 ОШ „Доктор Јован Цвијић“ из Зрењанина - за допринос очувању животне средине- акцијом „Сачувајмо природу и уживајмо у игри“
Ментор – Љиљана Крстић Јованов

-Комбиновано одељење ученика са вишеструким сметњама ОШ „6. Октобар“ из Кикинде за рад тимски рад са темом Екологија, управљање отпадом и енергија
Ментори – Весна Влајков олигофренолог
- Срђан Стојановић сурдолог
- Мила Јолић дефектолог

-СTШ “Mихajлo Пупин” Кулa -Спeциjaлнa нaгрaдa зa кoнтинуирaни рaд и вeлики дoпринoс ширeњу идeje
o oбнoвљивим извoримa eнeргиje, eкoлoгиjи и зaштити живoтнe срeдинe

-Спeциjaлнa нaгрaдa зa ликовно решење Групна награда за Плакате „Енергија је свуда око нас“
- - Лука Латиновић, ОШ „Славко Родић“ Банатско Велико Село
- -Марко Кецман,
- -Душан Кежић,
- -Милица Шево,
- Ментор - Владимир Крстић

-Специјална награда за менторе
-Марјан Иванов, професор T.Ш. “Mихajлo Пупин” Кулa
-Mилaн Дрaгoсaвaц, професор ОШ „Ђура Јакшић“ Кикинда

Login Form