cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Поткатегорије

Шта конкурс подразумева?

Основни концепт конкурса се базира на реализацији добро осмишљене проблемске наставе уз примену информационо комуникационе технологије, која би и ученицима и наставницима понудила нову форму комуникације, наспрам фронталне наставе која је практично доминантни облик рада у нашој учионици.

Наставник бира одељење у којем ће извести наставну јединицу, дели ученике тог одељења у тимове и ставља изазов пред њих. Тимови ученика активно учествују у разради наставне јединице. Резултат рада наставника и ученика јесте књига у електронској форми или презентација за PC, на понуђену тему за тај узраст. Резултат рада се мора послати до назначеног датума и то на два CD-а са истим садржајем. На CD-овима поред тражених резултата рада обавезно је доставити по једну фотографију са сваког одржаног часа и видео запис са часа реализације у трајању од минимално 10 минута. На CD-овима треба обавезно да се нађе и припрема наставника за часове. Попуњене евалуационе листове за наставника и ученике послати поштом уз CD-ове.

Шта конкурс подразумева?

Основни концепт конкурса се базира на реализацији добро осмишљене проблемске наставе уз примену информационо комуникационе технологије, која би и ученицима и наставницима понудила нову форму комуникације, наспрам фронталне наставе која је практично доминантни облик рада у нашој учионици. Конкурс је намењен свим наставницима и изазов конкурса је могуће применити у свим предметима који се реализују у редовној и додатној настави као и на секцијама.

Наставник бира цело одељење или групу ученика (најмање 12 ученика), са којом ће реализовати пројекат, дели их на тимове, упознаје их са задатком и ставља изазов пред њих. На располагању има Упутство за реализацију. Циљ пројекта је да се истраживањем научи што више о теми. Тимови ученика истражују и активно учествују у разради наставне јединице уз помоћ савремених ИК технологија у укупном трајању од четири школска часа. Сваки час биће праћен наставниковом припремом за час и фотографијама. Током процеса планирања, за наставника је важно да уочи и дефинише знања, вештине и ставове које очекује да ће ученици стећи током свих активности рада.

Резултат рада наставника и ученика јесте књига у електронској форми или презентација за PC, на понуђену тему за одређени узраст. 

Login Form