cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Акредитован програм: Методика реализације модула у настави ТИО као могућност развоја креативности ученика (каталошки број 887)

Место: ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Београд, Миријево

Датум: субота 21. 03. 2015. године

Време: 9,00 - 10,00 Пленарни рад

 • Статусна питања ТИО
 • Анализа програмских садржаја Техничког и информатичког образовања
 • Модули у настави Техничког и информатичког образовања
 • Креативност у настави ТИО
 • Представљање књиге “Методика наставе ТИО“, аутори проф.др Слободан Попов и Милош Соро у издању Завода за издавање уџбеника.

По завршетку пленарног дела учесници се деле на две групе према сопственом опредељењу наведено у пријави (прва група модули за 5. и 6. разред, друга група модули за 7. и 8. разред)

10,00 – 10,15 Пауза

10,15 – 18,00 Рад по модулима (радионицама) по акредитованом програму

 1. Реализација модула у настави 5. и 6. разреда - 20 места

  Реализација модула у настави ТИО омогућава диференцијацију и индивидуализацију с обзиром да се ученици могу опредељивати за подручје за које имају више афинитета. Реализација пројеката подразумева практичну примену знања о технологијама обраде и коришћењем материјала од: дрвета, хартије, влакана, текстила, коже, пластичних материјала. Треба знати како израдити пројекат који садржи израду скице и техничког цртежа, планирање и припрему потребног материјала, планирање редоследа и поступака обраде; како ученицима који имају посебно интересовање за рад на рачунару могу користити софтвер за просторно моделовање и конструисање (SketchUp, Visio); моделовање грађевинских објеката високоградње, нискоградње, уређење стана, рад на рачунару. Закључна разматрања о могућностима и условима за реализацију модула у ТИО

 2. Реализација модула у настави 7. и 8. разреда - 20 места

Анализа наставних садржаја ТИО осмог разреда. Предвиђени садржаји модула и могућности реализације (електричне кућне инсталације, логичка кола, интерфејс, роботика). Реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената и самосталној изради неких делова конструкције на основу пројекта. Реализацијом модула остварује се диференцијација и индивидуализација ученика према способностима, интересовању и полу. Ученици приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје до реализације. У изради техничке документације за пројекат могу се користити једноставни бесплатни програми за техничко цртање. Практична израда електричних кола – експеримент- истраживање од конструкторског материјала и симулација коришћењем рачунарског софтвера, примена интерфејса, рад робота . Закључна разматрања о могућностима и условима за реализацију модула у ТИО

Пријава за семинар: Можете се пријавити на контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352 или слањем пријаве на е-mail адресу до попуне групе или до петка 20.03.2015. године до 1200 часова.

Број учесника у групи је ограничен!

Котизација за семинар износи 2.700,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра: 160-18936-13, Банка Интеза.

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријава је обавезна, треба да садржи следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.
 • Назив изабране радионице.
 • Опредељење за модул (радионицу) – ОБАВЕЗНО!

Поштоване колеге, Уколико ваша школа има техничке могућности, може бити домаћин оваквог или другог акредитованог семинара у организацији Центра за развој и примену науке, технологије и и нформатике. Информације о нашим семинарима можете видети на сајту www.cnti.info/ .

Login Form