cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Акредитован програм: Методика реализације модула у настави ТИО као могућност развоја креативности ученика (каталошки број 635)

Датум: четвртак, 22. 06. 2017. године са почетком у 9 часова
Место:Технички факултет „Михајло Пупин“ Ђуре Ђаковића бб Зрењанин.


        Статусна питања ТИО
                • Пленарни део одржаће се на научном скупу на Техничком факултету
                • Реформске промене у Наставном плану и програму ТИО
                • Иновирани Програм 5. разреда Технике и технологије (ТТ)

Реализација модула у настави ТИО
Анализа наставних садржаја ТИО. Реализација модула у настави ТИО. Реализација пројеката подразумева практичну примену знања о технологијама обраде и коришћењем материјала у функцији развоја предузетничких компетенција. Израда пројекта који садржи скице и технички цртеж, планирање и припрему потребног материјала, планирање редоследа и поступака обраде.
Предвиђени садржаји практичног дела семинара се односе на Интерфејс технологију и њену примену у седмом и осмом разреду.
Закључна разматрања о могућностима и условима за реализацију модула у ТИО

Пријава за семинар:
Можете се пријавити на контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352 или слањем пријаве на е-mail адресу до попуне групе или до среде21.06.2017. године до 12:00 часова.

На крају семинара учесници ће добити уверење о похађању семинарау трајању од 8 часова

Број учесника у групи је ограничен!


Котизација за семинар износи 2.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра:
160-18936-13, Банка Интеза.У цену котизације улази материјали за практичан рад и освежење за време паузе.

Пријава је обавезна, треба да садржи следеће податке:
       • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail.
       • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

Login Form