cnti logo green border

Рачунарске обуке

Na revijalno takmičenje iz infomatike za učenike osnovnih škola pristiglo je oko sto učeničkih radova u kategorijama Programske aplikacije i Multimedijalne prezentacije (mlađa i starija starosna kategorija). U skladu sa revijalnom prirodom prošlogodišnjeg ciklusa takmičenja, republička centralna komisija je donela odluku da se nagrade najbolji radovi bez objavljivanja rang liste u svim kategorijama, starosnim i takmičarskim. 

Опширније: Izveštaј o revijalnom takmičenju 2010/11

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Пропозиције:

Мултимедијалне презентације за школску 2010/2011. годину

Овде можете прочитати пропозиције за такмичење из информатике у новој школској  2010/11. години. У односу на прошлу годину, овај циклус такмичења реализоваће се ревијлано. И ове године на цени је креативност, идеја, мултимедијалност и интерактивност.

Желимо вам пуно успеха у овогодишњем циклусу такмичења!


К
о може да учествује?

На такмичењу у категорији Мултимедијалне презентације могу да учествују ученици основних школа и то у две старосне групе:

 1. од V до VI разреда основне школе – млађа старосна група
 2. од VII до VIII разреда основне школе – старија старосна група

Сваки такмичар мора имати наставника-ментора. Обавеза ментора је да води рачуна о процесу пријаве свог такмичара. Такмичење се одвија ревијално и не постоје нивои такмичења за овај циклус (школско, општинско/градско, окружно), већ само републичко. Радови се шаљу до 15. јуна 2011. године, почетком следеће шкослке године биће награђени најбољи радови. Позвани ученици са најбољим радовима бранићеаутентичност радова том приликом. 


Која је тема?

Како је ова година проглашена на интернационалном нивоу годином енергије одлучили смо да буде једна тема за све старосне категорије:

Како штедим енергију (VII-VIII разред)

Ваш задатак је да направите интерактивну презентaцију која ће обрадити тему Мере штедње енергије из вашег угла. Ваша презентација користиће вашим другарима из петог и шестог разреда да се упознају са битним чиниоцама и елементима наведене теме. Ваша презентација сем основних чињеница о штедњи енергије треба да одговори на следећа питања: Зашто је потребно да штедимо енергију? Како све можемо да уштедимо енергију? Да ли код људи у вашој најближој околини постоји свест о потреби штедње енергије? Шта можете да урадите да то промените? Да ли познајете људе чији посао има везе са енергијом? Кога бисте позвали у вашу школу на дане штедње енергије који је организовала ваша школа? Покажите нам који су све могући начини штедње енергије у вашој кући, школи и најближој околини. Посебно нас занима који су ваши савети за решење проблема енергије у будућности.


Ш
та све улази у део ревије?

Документација мултимедијалне презентације

Сваки такмичар је обавезан да уз презентацију приложи урађен елаборат мултимедијалне презентације у штампаном и електронском облику.

Формулар на 1 страници А4 формата са јасно назначеним и видљивим следећим подацима:

 • Име, презиме и разред такмичара
 • Старосна група
 • Изабрана тема
 • Податке о професору-ментору (име, презиме, контакт телефон, е-маил)
 • Податке о школи (назив, адреса, тел/факс, е-маил)
 • Кратак опис презентације на 1 страници А4 формата.

Документација треба да садржи упутство за коришћење презентације и информације о потребним ресурсима, напомене, остала упутства аутора

 • Кратак приказ структуре и навигације презентације у форми стабла (tree view)
 • Списак свих позајмљених елемената и ресурса који се користе у презентацији у посебном документу (.doc ili .xls) у следећем облику:

Име ресурса

Опис

Одакле

Како

Picture1.gif

Слика кактуса

www.nationalgeographic.org

Internet

Kuca.jpg

Слика куће

Енциклопедија свезнање

Скенирано

Kraj.flv

Филм “Mој крај”

http://www.youtube.com/watch?v=6RUYncZgGhc

Internet


Мултимедијална презентација се бодује по следећим елементима

 • Придржавање одабраној теми и информативност садржаја
 • Методичност приступа истраживању теме, креативност, индивидуалност, машта, оригиналност, лични печат
 • Усклађеност са документацијом и са приказом у форми стабла (tree view), структурна организација и организација навигације
 • Дизајн (размештај визуелних елемената)
 • Функционалност (лакоћа коришћења, непостојање грешака грешке у раду, функционалност линкова, исправне адресе и логичка повезаност интерактивних елемената)
 • Квалитет и разноврсност коришћеног материјала који је такмичар самостално креирао и обрадио (видео, музика, фотографија, анимација, звук, навигација)

Препоручујемо да мултимедијална презентација буде до  максималне величине 100МB (заједно са свим линкованим и уграђеним објектима). Трајање саме презентације треба да буде највише до 10 минута (време потребно да се презентација комплетно прегледа). Препоручујемо број слајдова/сцена/страница да не буде већи од 30.

На ЦД-у поред мултимедијалне презентације мора се налазити у посебној фасцикли сав материјал који је коришћен у изради презентације (све слике, филмови, анимације, дакле сви коришћени ресурси). На основу овог материјала се при одбрани рада утврђује аутентичност израде. Презентација и материјали са којима такмичар учествује на такмичењу не сме се користити материјали са других такмичења и/или конкурса. 

Уколико из исте школе учествује више такмичара на такмичењу, презентације се достављају на CD-овима са свим горе наведеним информацијама за сваког такмичара засебно.

Приказ и одбрана рада

Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде мултимедијалне презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат може и треба да користи приложену документацију ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија поставља додатна питања, да постави пред такмичара и захтеве да на лицу места репродукује део презентације, да покаже како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.

На дан смотре вршиће се и провера знања такмичара из области које се предају на часовима изборне наставе информатике и рачунарства и техничког-информатичког образовања. Тестом су обухваћене следеће области: историјат рачунарства, основни појмови о рачунару, врсте рачунара и периферних уређаја, примена рачунара, организовање података, основни појмови, коришћење рачунара, развој и улога оперативних система, појам алгоритама и програма, основни појмови Windows окружења, основни појмови обраде текста, програмски пакети Windows окружења, Интернет, и друго. Тест се полаже заокруживањем тачних одговора на дан смотре у посебној просторији. Сви такмичари из исте категорије решавају исти тест. Након прегледа и бодовања тестова упарују се тестови са табелом такмичара и уносе се њихови бодови са теста.


Организационе напомене

На местима организације такмичења домаћин је у обавези да има на рачунарима од алата само Microsoft Power Point, (верзије 2003 и 2007), тако да такмичари који користе друге алате морају сами водити рачуна о потребном софтверу (морају понети на место такмичења свој лаптоп или десктоп рачунар).Слање радова

Ученици који узму учешћа у републичкој ревији Мултимедијалних презентација обавезни су да документацију и презентацију (са пратећим материјалима и документацијом) на CD-у у два примерка пошаљу искључиво препорученом поштом на адресу Центра (Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад) најкасније до 15. јуна 2011. године. Закаснели, непотпуни и нечитки радови неће се узимати у обзир.


О
пште напомене

Избор софтверског алата за креирање и обраду мултимедијалног садржаја је слободан. Од софтверских алата можете да искористите софтвере за креирање и обраду мултимедијалног садржаја као и програмe за дизајнирање wеб страница (npr. Flash, Director, Multimedia Builder, Mediator, PowerPoint i FrontPage, ... , за Windows платформу).

За сав материјал употребљен у презентацији такмичари морају имати „порекло“, односно ако су сами обрађивали слику или звук, морате имати уз себе и материјал од којег су пошли у обради и међустања тог материјала или морате бити у стању да репродукујете поново одређени део презентације на захтев комисије.

Препоруке: Обратите пажњу на садржај презентације који треба да одговори на постављену тему. Дизајн презентације носи само мањи део бодова и сврсисходан је само ако упућује и додатно наглашава квалитетан садржај. Добар дизајн је пожељан, али на цени су оригиналност дизајна и сопствена израда.

Акценат је на умећу да функционално уклопите више медија у целину са којом корисник може да комуницира, односно да направите мултимедијалну презентацију која користи навигацију као средство комуникације са корисником. Интерактивност једна од врло значајних особина ваше презентације која ће се процењивати. Кретање кроз слајдове ваше презентације треба да одређује корисник презентације. Кретање се најлакше реализује помоћу линкова. Униформношћу у коришћењу и изгледу елемената навигације постижете да објекти навигације јасно и недвосмислено указују на своју функцију што надаље води лакоћи и једноставности коришћења ваше презентације. Битне одлике доброг дизајна и функционалности су такође и прегледност и организованост садржаја на слајдовима. Постојање интерактивних анимација и видеа само може да штети доброј презентацији, па поведите рачуна да ови елементи буду у сврси теме Ваше презентације и да тако оправдају своје постојање.


Контакт

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Адреса:                      Булевар Ослобођења 39, 21000 Нови Сад

Тел:                            +381 (0)21 444 024

Тел/Факс:                  +381 (0)21 442 352

Контакт:                    Сандић Јован +381 (0)60 02 02 740

Email                         

Пријава/Одјава

 

Име листе за слање обавештења: Мултимедијалне презентације 2009/10.

* Захтевано.
Powered by Dada Mail 3.0.2 Mailing List Manager

Login Form