cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Aутори:

Јасмина Јерковић

Јован Сандић

 

Издавачи:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

WILLY, Нови Сад

 

Нови Сад, 2008.

 

Приручник намењен професорима основне школе и средње школе, али и свима  који желе да се упознају са процесом израде мултимедијалних презенатција за употребу  у наставном процесу. Овај приручник је коришћен као семинарски материјал у оквиру семинара Мултимедија у савременој настави - модул 3, који је акредитован и реализован у периоду од 2002. до 2009. године.

Неке од тема којим се бави оваj приручник:

 • Први кораци у свет визуелне презентације
 • Радно окружење
 • Изглед менија
 • Креирање новог слајда
 • Врсте приказа
 • Slide Master
 • Надзор над приказом страница
 • Подешавање опција приказа странице/слајдa
 • Рад са текстом
 • Рад са сликама
 • Цртање
 • Дизајн презентације
 • Боја позадине
 • Анимација
 • Дијаграми
 • Звук и видео
 • Хиперлинкови
 • Акциона својства објеката
 • Покретање
 • Аутоматско исправљање текста
 • Контрола стила презентације
 • Штампање
 • Pack and Go
 • Подешавање основних параметара Power Point-а
 • Фронтални рад – процес презентовања
 • О образовном рачунарском софтверу
 • Процена орс-а
 • Примери из праксе
 • Како направити фотогалерију?
 • Како направити интерактивну „показну вежбу“?
 • Како направити тест?
 • Како поставити позадинску музику у презентацију?

 

Login Form