cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Aутори:

Драган В. Печурица

Биљана Калафатић

Јован Сандић

 

Издавачи:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

WILLY, Нови Сад

 

Нови Сад, 2008.

 

Приручник намењен професорима основне школе и средње школе, али и свима  који желе да се упознају са процесом израде мултимедијалних презенатција за употребу  у наставном процесу. Овај приручник је коришћен као семинарски материјал у оквиру семинара Мултимедија у савременој настави - модул 3, који је акредитован и реализован у периоду од 2002. до 2009. године.

Неке од тема којим се бави оваj приручник:

  • Увод у радно окружење и програм
  • Својства пројекта
  • Увод у странице
  • Својства странице
  • Објекти
  • Врсте објеката
  • Ефекти објеката
  • Замена путања
  • Дистрибуција и провера фајлова пројеката
  • Примери

Login Form