Aутор:

Мирјана Медаревић

 

Издавачи:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

WILLY, Нови Сад

 

Нови Сад, 2007.

 

Приручник намењен професорима основне школе и средње школе, али и свима  који желе да се упознају са практичном упшотребом табела у наставном процесу. Овај приручник је коришћен као семинарски материјал у оквиру семинара Мултимедија у савременој настави - модул 2, који је акредитован и реализован у периоду од 2002. до 2009. године.

Неке од тема којим се бави оваj приручник:

 

 • Основна подешавања
 • Размена докумената
 • Основне операције
 • Уношење података
 • Селектовање података
 • Копирање, премештање и брисање
 • Претраживање и замена текста и података
 • Редови и колоне
 • Сортирање
 • Формуле и функције
 • Аритметичке и логичке формуле
 • Коришћење функција
 • Форматирање документа
 • Операције са радним листовима
 • Форматирање нумеричких вредности
 • Форматирање текстуалних вредности
 • Spelling
 • Штампање документа
 • Креирање графикона (дијаграма)
 • Промена изгледа графикона (дијаграма)