cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Aутор:

Наташа Анђелковић

 

Издавачи:

Беокњига, Београд

Центар за развој и применунауке, технологије и информатике, Нови Сад

Савез информатичара Војводине

 

Београд, 2008.

 

Прича о учењу уз помоћ рачунара уско је повезана са причом развоја медијске културе, различитих начина коришћења информационе технологије и њених могућих позитивних и негативних утицаја на дете.

Књига "Дете и рачунару породици и дечијем вртићу" бави се одговорима на бројна питања која постављате, забринути због времена и начина коришћења рачунара од стране деце. Ако припадате оним људима који су свесни да одговор на дечију пажњу, усмерену према рачунарима, мора бити конструктиван, и да решење није у забрани њихове употребе, већ у коришћењу огромних потенцијала информационе технологије да оствари позитиван утицај на дете, онда је ово књига коју желите да прочитате.

Обиљем података, резултата истраживања и савета за родитеље и васпитаче, ова књига представља путоказ на путу коришћења рачунара за остваривање позитивних утицаја на дете, дечији развој и процес учења.

Неке од теама којим се бави ова књига:

 • Колико је рачунар присутан у ДЕЧИЈЕМ ЖИВОТУ?
 • Медији и време које ДЕЦА ПРОВОДЕ УЗ МЕДИЈЕ
 • Како деца користе СЛОБОДНО ВРЕМЕ?
 • Зашто деца бирају одређене медије? СТИЛОВИ У КОРИШЋЕЊУ МЕДИЈА
 • Нека питања везана за утицај медија МАГИЧНИ ТРОУГАО
 • Када је време за рачунар у детињству? ДЕЦА РАСТУ УЗ РАЧУНАР
 • Како деца уче да користе рачунар? ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ВЕШТИНА употребе информационе технологије
 • Како деца користе рачунар? УПОЗНАЈМО КОМЈУТЕРСКЕ ИГРЕ
 • Зашто су рачунарске игре толико интересантне? КПОМПЈУТЕРСКЕ ИГРЕ КАО ПУТОКАЗ
 • Каква је веза између медија и агресивности? МЕДИЈИ И АГРЕСИВНОСТ
 • Утицај информационе технологије на РАЗЛИЧИТЕ ОБЛАСТИ ДЕЧИЈЕГ РАЗВОЈА
 • Утицај информационе технологије на ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА
 • Како информациона технологија може да помаже ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА?
 • Шта родитељи могу да учине? САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

 

Login Form