Курс је намењен ученицима 4. разреда гимназије који су спречени да дођу у школу. Овај курс могу похађати и сви ученици који желе да науче да раде другачије.

 Циљ курса:

  •   Упознавање ученика са појмовима, личностима, догађајима и процесима везаним за период Између две светска рата
  • Оспособљавање ученика за рад са аудио-визуелним изворима, фотографијама, карикатурама, шемама, табелама и применом информационих технологија у процесу учења
  •   Оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад и унапређење свог процеса учења и рада
  • Јачање самопоуздања и радозналости.

Планирано вријеме за курс је 15 дана.

На крају курса се ради завршна провера у учионици.