Kurs Osnovni pojmovi računarstva namenjen je polaznicima bez iskustva iz oblasti računarstva.

Polaznici će biti upoznatu sa osnovnim pojmovima u računarstvu. Hardverom i Softverom.

Polaznici kursa biće upoznati sa podelama Hardvera i Softvera kao i sa vrstama navedenih pojmova.