Ovo je kurs polaznika. Od vas se očekuje da ga uredite u skladu sa izrađenim silabusom.


         Kurs vodi učesnike kroz istorijat nastanka prvog automobila, usmerava ih na diskusiju i poredjenje automobila nekada i sada, kao i na samostalno istraživanje o bitnim segmentima u razvoju ovog pronalaska.

Učesnici razvijaju svest o važnosti i značaju epohalnih pronalazaka za čovečanstvo. Takodje, ukazuje im se na sve veću potrebu za upotrebom ekoloških prevoznih sredstava, u cilju zaštite životne sredine,