Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama aplikativnog programa Word. Kurs se sastoji iz dva dela, online i dela u učionici. Online deo kursa traje 30 dana, dok deo kursa koji se odvija u učionici traje dva školska časa. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da koriste Word aplikaciju i primene je u poslovnom okruženju.