Kurs je namenjen učenicima prvog razreda gimnazije opšteg smera. U kursu će se obraditi građa ćelijske membrane i tipovi transporta kroz ćelijsku membranu.

Nastavni sadržaj je podeljen na dve teme:

  • Građa ćelijske membrane
  • Transport kroz ćelijsku membranu

Cilj ovog kursa je:

  • shvatanje povezanosti između strukture i funkcije.

  • shvatanje biologije kao nauke koja počiva na fizičko – hemijskim zakonima.

  • razumevanje međusobnog položaja i intereakcija molekula koji grade ćelijsku membranu. Uočavanje veze izmedju hemijskih osobina molekula i načina njihovog transporta kroz membranu.

  • uočavanje postojanja različitih tipova transporta kroz membranu i razumevanje načina na koji se ovi procesi odvijaju.

  • razvijanje postupnosti i sistematičnosti u radu.

  • razvijanje koncentracije i potrebe za razumevanjem onoga što se uči.