Polaznici ovog kursa su učenici drugog razreda gimnazije -opšti smer. Svrha samog kursa se ogleda u tome da učenici koji nisu mogli da pohađaju nastavu  imaju priliku da nauče I provežbaju gradivo dok su na pripremama, takmičenjima ili su na neki drugi način sprečeni da pohađaju nastavu.