Kurs je namenjen učenicima sedmog i osmog razreda Osnovne škole i učenicima prve godine Gimnazije, radi ovladavanja znanjima iz Anatomije čoveka.

Gradivo prezentovano u okviru ovog online kursa biće obrađeno kroz niz tema:

  • Uvod
  • Podela mišićnog sistema
  • Oblik i građa mišića
  • Zanimljivosti

Glavni cilj ovog online kursa je sticanje i obnavljanje znanja iz Anatomije čoveka.