Online kurs iz hemije, e-hemija je namenjem učenicima prvog razreda gimnazije opšteg smera. 

Nastavni sadržaj predvidjen za ovaj kurs je sledeći:

  •   Atom       
  •  Struktura atoma    
  •   Elektronski omotač    
  •  Elektronska konfiguracija
Cilj ovog kursa je da:

  • polaznici steknu osnovna znanja o postojanju atoma, strukture atoma, elementarnih čestica koje čine atom. 
  • razumeju na koji se način kroz istoriju menjala ideja o atomu kao najsitnijoj čestici, od grčkih filozofa do moderne teorije.
  • razviju sposobnost logičnog i apstraktnog misljenja i zaključivanja
  • razviju svest  o čestičnoj prirodi supstance koju koriste u svakodnevnom životu.