Kurs je namenjen učenicima drugog razreda Gimnazije, u okviru predmeta Psihologija, radi ovladavanja znanjima iz nastavne jedinice Mišljenje.

Gradivo iz psihologije koje će biti prezentovano u okviru ovog online kursa biće Mišljenje koje će biti obrađeno kroz niz tema:

  • Pojam; Mišljenje i govor; Proces mišljenja
  • Vrste mišljenja i uloga znanja i iskustva
  • Razvoj mišljenja.

Glavni cilj ovog online kursa je sticanje znanja o odlikama mišljenja, fazama procesa mišljenja pri rešavanju problema, direkciji u mišljenju i o značaju govora za mišljenje, vrstama mišljenja, direkciji i fiksaciji u mišljenju, o Pijažeovim fazama u razvoju mišljenja.