Kurs je namenjen učenicima prvog razreda srednje škole kako bi se bolje pripremili za ozbiljnija iskušenja nastavne teme Racionalni algebarski izrazi

Lekcije koje ćemo obraditi su:

-          Pojam monoma, binoma, polinoma

-          Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma

-          Izdvajanje zajedničkog činioca ispred zagrade

-          Kvadrat i kub binoma, razlika kvadrata, zbir i razlika kubova