Курс је намењен матурантима који се спремају за полагање пријемног испита из математике. Идеја курса је да ученицима омогући самостално спремање ове области математике,  у складу са њиховим слободним временом у оквиру задатих рокова. 

Курс је подељен на четири дела: основни, средњи, напредни и завршни. На крају сваког од прва три нивоа налази се завршни тест који су ученици у обавези да ураде. Број поена освојен на завршном тесту одређује да ли је ниво савладан или не. На следећи ниво је могуће прећи тек након савладаног претходног.

По завршетку ова три нивоа биће организован сусрет са наставником како би се решиле све недоумице и проблеми везани за градиво.

Завршни ниво садржи само тестове и циљ му је коначна провера степена припремљености ученика за израду задатака из ове области.