Available courses

Гугл апликације за образовање (Газо) – алати за комуникацију и наставу је семинар акредитован под бројем 424 у каталогу, Приоритетна област 1 и компетенција К2.

CorelDRAW je program koji omogucava rad sa prefinjenim krivim linijama i objektima da bi se stvorio umjetnicki efekat. CorelDRAW takodje omogucava izradu logotipa i drugih grafickih resenja zasnovanih na tekstu i jos mnogo toga.

Nadam se da ce vam biti intersantan rad.


Курс је намењен ученицима 4. разреда гимназије који су спречени да дођу у школу. Овај курс могу похађати и сви ученици који желе да науче да раде другачије.

 Циљ курса:

 •   Упознавање ученика са појмовима, личностима, догађајима и процесима везаним за период Између две светска рата
 • Оспособљавање ученика за рад са аудио-визуелним изворима, фотографијама, карикатурама, шемама, табелама и применом информационих технологија у процесу учења
 •   Оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад и унапређење свог процеса учења и рада
 • Јачање самопоуздања и радозналости.

Планирано вријеме за курс је 15 дана.

На крају курса се ради завршна провера у учионици.


Курс је намењен матурантима који се спремају за полагање пријемног испита из математике. Идеја курса је да ученицима омогући самостално спремање ове области математике,  у складу са њиховим слободним временом у оквиру задатих рокова. 

Курс је подељен на четири дела: основни, средњи, напредни и завршни. На крају сваког од прва три нивоа налази се завршни тест који су ученици у обавези да ураде. Број поена освојен на завршном тесту одређује да ли је ниво савладан или не. На следећи ниво је могуће прећи тек након савладаног претходног.

По завршетку ова три нивоа биће организован сусрет са наставником како би се решиле све недоумице и проблеми везани за градиво.

Завршни ниво садржи само тестове и циљ му је коначна провера степена припремљености ученика за израду задатака из ове области.

Kurs je namenjen učenicima prvog razreda srednje škole kako bi se bolje pripremili za ozbiljnija iskušenja nastavne teme Racionalni algebarski izrazi

Lekcije koje ćemo obraditi su:

-          Pojam monoma, binoma, polinoma

-          Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma

-          Izdvajanje zajedničkog činioca ispred zagrade

-          Kvadrat i kub binoma, razlika kvadrata, zbir i razlika kubova

Kurs je namenjen učenicima drugog razreda Gimnazije, u okviru predmeta Psihologija, radi ovladavanja znanjima iz nastavne jedinice Mišljenje.

Gradivo iz psihologije koje će biti prezentovano u okviru ovog online kursa biće Mišljenje koje će biti obrađeno kroz niz tema:

 • Pojam; Mišljenje i govor; Proces mišljenja
 • Vrste mišljenja i uloga znanja i iskustva
 • Razvoj mišljenja.

Glavni cilj ovog online kursa je sticanje znanja o odlikama mišljenja, fazama procesa mišljenja pri rešavanju problema, direkciji u mišljenju i o značaju govora za mišljenje, vrstama mišljenja, direkciji i fiksaciji u mišljenju, o Pijažeovim fazama u razvoju mišljenja.

Online kurs iz hemije, e-hemija je namenjem učenicima prvog razreda gimnazije opšteg smera. 

Nastavni sadržaj predvidjen za ovaj kurs je sledeći:

 •   Atom       
 •  Struktura atoma    
 •   Elektronski omotač    
 •  Elektronska konfiguracija
Cilj ovog kursa je da:

 • polaznici steknu osnovna znanja o postojanju atoma, strukture atoma, elementarnih čestica koje čine atom. 
 • razumeju na koji se način kroz istoriju menjala ideja o atomu kao najsitnijoj čestici, od grčkih filozofa do moderne teorije.
 • razviju sposobnost logičnog i apstraktnog misljenja i zaključivanja
 • razviju svest  o čestičnoj prirodi supstance koju koriste u svakodnevnom životu.

Kurs je namenjen učenicima sedmog i osmog razreda Osnovne škole i učenicima prve godine Gimnazije, radi ovladavanja znanjima iz Anatomije čoveka.

Gradivo prezentovano u okviru ovog online kursa biće obrađeno kroz niz tema:

 • Uvod
 • Podela mišićnog sistema
 • Oblik i građa mišića
 • Zanimljivosti

Glavni cilj ovog online kursa je sticanje i obnavljanje znanja iz Anatomije čoveka.

Ovo je kurs polaznika. Od vas se očekuje da ga uredite u skladu sa izrađenim silabusom.


         Kurs vodi učesnike kroz istorijat nastanka prvog automobila, usmerava ih na diskusiju i poredjenje automobila nekada i sada, kao i na samostalno istraživanje o bitnim segmentima u razvoju ovog pronalaska.

Učesnici razvijaju svest o važnosti i značaju epohalnih pronalazaka za čovečanstvo. Takodje, ukazuje im se na sve veću potrebu za upotrebom ekoloških prevoznih sredstava, u cilju zaštite životne sredine,

Ovo je kurs za učenike prvog razreda gimnazije. U kursu će se obraditi svi tipovi hemijskih veza. Od učenika se na kraju kursa očekuje da prepoznaju tipove hemijskih veza i kako te veze utiču na svojstva hemijskih jedinjenja.

Polaznici ovog kursa su učenici drugog razreda gimnazije -opšti smer. Svrha samog kursa se ogleda u tome da učenici koji nisu mogli da pohađaju nastavu  imaju priliku da nauče I provežbaju gradivo dok su na pripremama, takmičenjima ili su na neki drugi način sprečeni da pohađaju nastavu.

Kurs je namenjen učenicima prvog razreda da ih upozna sa istorijom tigonometrije i njenim opštecivilizacijskim karakterom

Tokom kursa učenici će steći znanja o:

·         meri uglova radijanima,

·         definiciji osnovnih trigonometrijskih funkcija oštroga ugla pravougloga trougla,

·         nekim vrednostima trigonometrijskih funkcija oštrih uglova,

·         osnovnim trigonometrijskim identitetima,

·         primeni trigonometrijskih funkcija u planimetriji

Ovim kursom se podstiče i razvija samostalno rasuđivanje učenika. Takođe se podstiče i razvija  sistematičnost, upornost,konciznost, kreativnost, logičnost, sposobnost apstraktnoga razmišljanja.

A jedan od ciljeva je da se učenicima pruže matematička znanja neophodna za nastavak školovanja i da steknu matematička znanja koja ulaze u temelj savremenoga modela opštega obrazovanja.

Pojam atoma- kako je uvedeno pojam atoma;

Simboli hemijskih elemenata - kako su izvedeni simboli hemijskih elemenata; 

Opis građe atoma - jezgro i elektronski omotač;

Maseni i atomski broj; 

Izotopi; 

Relativna atomska masa - zbog čega je uvedena ova veličina i kako se određuje;

Periodni sistem elemenata - šta predstavlja tablica Periodnog sistema elemenata; 

Kako su elementi poređani u Periodnom sistemu elemenata;   

Kurs je namenjen učenicima prvog razreda gimnazije opšteg smera. U kursu će se obraditi građa ćelijske membrane i tipovi transporta kroz ćelijsku membranu.

Nastavni sadržaj je podeljen na dve teme:

 • Građa ćelijske membrane
 • Transport kroz ćelijsku membranu

Cilj ovog kursa je:

 • shvatanje povezanosti između strukture i funkcije.

 • shvatanje biologije kao nauke koja počiva na fizičko – hemijskim zakonima.

 • razumevanje međusobnog položaja i intereakcija molekula koji grade ćelijsku membranu. Uočavanje veze izmedju hemijskih osobina molekula i načina njihovog transporta kroz membranu.

 • uočavanje postojanja različitih tipova transporta kroz membranu i razumevanje načina na koji se ovi procesi odvijaju.

 • razvijanje postupnosti i sistematičnosti u radu.

 • razvijanje koncentracije i potrebe za razumevanjem onoga što se uči.

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama aplikativnog programa Word. Kurs se sastoji iz dva dela, online i dela u učionici. Online deo kursa traje 30 dana, dok deo kursa koji se odvija u učionici traje dva školska časa. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da koriste Word aplikaciju i primene je u poslovnom okruženju.


Kurs Osnovni pojmovi računarstva namenjen je polaznicima bez iskustva iz oblasti računarstva.

Polaznici će biti upoznatu sa osnovnim pojmovima u računarstvu. Hardverom i Softverom.

Polaznici kursa biće upoznati sa podelama Hardvera i Softvera kao i sa vrstama navedenih pojmova.