Ekranske tastature

Ekranske tastature koristimo sa interaktivnim tablama kada nešto želimo da kucamo direktno sa interaktivne table bez šetanja do računara.

Obično je to kraći tekst, na primer da započnemo kucanje linka u browser-u, da ukucamo termin pretrage u pretraživaču i slično. Teoretski je moguće sa ekranskom tastaturom unositi i veće tekstove, ali to je daleko od brzog i efikasnog kucanja korišćenjem prave tastature.

Za unos teksta virtuelnim odnosno ekranskim tastaturama koristimo tastere na ekranu (bilo koristeći stylus ili prst, to zavisi od konkretnog modela table).
Ekranske tastature se ne razlikuju puno u odnosu na prave u smislu tastera koje poseduju i njihovog rasporeda.

Pokretanje ekranske tastature se razlikuje od programa do programa. Obično programi sadrže dugme kojim se pokreće ekranska tastatura i obično su ova dugmad „vezana“ za besplatnu Wondovs-ovu ekransku tastaturu.

Windows On Screen Keyboard
Windows On Screen Keyboard

Windows ekranska tatstaura se zove On Screen Keyboard (skraćeno OSK), ali je bilo različitih problema u korišćenju ove tstature sa različitim interaktivnim tablama. Većina ovih problema je rešiva ako pokrenete OSK sa administratorskim pravima (Desni klik, Run As Administrator).

Do Windows-ove ekranske tastature se najlakše dolazi ako ukucate u search polju osk, pa onda možete da izvučete prečicu na Desktop ili da je pin-ujete na Taskbar, da vam je „pri ruci“ kad vam zatreba da je brzo pokrenete.

Alternativa za Windows-ovu On Screen Keyboard

Jedna od najboljih ekranskih tastatura koju možemo da preporučimo i koju smo do sada koristili je free virtual keyboard.

Osim što je besplatna i što radi na svim verzijama windows-a i različitim uređajima (od mobilnog do desktop-a), ima i nekoliko različitih dodatnih mogućnosti, kao što su podešavanje tastature i prilagođavanje tastature širini displeja, podešavanje transparentnosti i više različitih rasporeda tastera i kolornih šema. Prilagođavanje širini displeja omogućava da se tastatura koristi i u landscape i u portrait režimu.

Sva podešavanja rade se jednim klikom na zalevi ugao zaglavlja ekranske tastature.

Free Virtual Keyboard
Free Virtual Keyboard

Osim klasične verziju koja se instalira, postoji i portabilna verzija ove tastature.

Link do stranice proizvođača Free Virtual Keyboard

Оставите одговор